Korçë

Korçë

CUBA

Boulevard Republika

Tobacco Ligori

Blvd. Shen Gjergji