Korçë

Korçë

CUBA

Bulevardi Republika

Tobacco Ligori

Blvd. Shen Gjergji