Llogaritë e Mediave Sociale të IQOS: Rregullat e Angazhimit

Ka të ngjarë që ju të jeni ridrejtuar këtu nga një nga faqet tona zyrtare të mediave sociale IQOS, veçanërisht nga një prej faqeve tona të Kujdesit për Klientët në IQOS në Facebook ose llogaritë e komunikimit të markës IQOS në Instagram, siç është e zbatueshme, bashkërisht për tu referuar në vijim si "Faqe(-t) IQOS".

Faqet IQOS janë të destinuara për duhanpirësit e rritur që duan të vazhdojnë të shijojnë produktet e duhanit dhe përdoruesit e rritur të IQOS rezident në tregun shqiptar dhe duke u angazhuar me faqet tona IQOS Ju konfirmoni që i përmbushni këto kritere.

Kush jemi ne?

Ne jemi pjesë e grupit të shoqërive Philip Morris International ("PMI"). Ne jemi identifikuar tek Ju, dhe duke ju dhënë informacionet tona të kontaktit, në faqen Web ku këto rregulla të angazhimit ("Rregullat") janë publikuar ose në Faqen IQOS.

Si i pranoni këto rregulla të angazhimit?

Duke përdorur këdo nga faqet tona të IQOS, ju pranoni t'i zbatoni këto Rregulla. Ju gjithashtu pranoni të respektoni kushtet e veçanta të përdorimit të platformave të tjera (p.sh. Rregullat e Shtëpisë së Facebook, Rregullat e Shtëpisë së Instagramit, etj.).

Praktikat e mira të Konvertimit dhe Detyra jonë për të informuar

Para se të tregojmë se çfarë nuk duhet të bësh në faqen tonë, këtu janë disa gjëra që duhet të dini për IQOS:

PMI ofron një larmi produktesh cilësore, të vërtetuara shkencërisht pa tym, që janë zgjedhje shumë më të mira sesa pirja e duhanit. Vizioni ynë është që produktet tona pa tym një ditë do të zëvendësojnë cigaren.

1. Pirja e cigareve shkakton sëmundje serioze dhe krijon varësi. Pa diskutim, vendimi më i mirë që mund të marrë çdo duhanpirës është të braktisë përdorimin e duhanit dhe nikotinës.
2. Produktet pa tym të PMI janë për të rriturit që përndryshe do të vazhdonin të pinë duhan ose të përdorin produkte të tjera nikotine.
3. IQOS nuk është për njerëzit që nuk kanë përdorur kurrë duhan ose produkte nikotine ose që kanë lënë përdorimin e duhanit dhe produkteve të nikotinës. IQOS nuk është një alternativë për braktisjen dhe nuk është projektuar si ndihmë për ndërprerjen e duhanit.
4. IQOS nuk është pa rrezik dhe fijet e duhanit me ngrohje përmbajnë nikotinë, e cila krijon varësi. Megjithatë, kalimi në një produkt pa tym është një zgjedhje shumë më e mirë sesa pirja e duhanit.
5. Ne mbështesim përdoruesit tanë të rritur të IQOS në udhëtimin e tyre drejt konvertimit të plotë përmes edukimit dhe udhëzimit.
6. Që konsumatorët të provojnë përfitimet e produkteve pa tym, ata duhet të konvertohen plotësisht dhe të braktisin pirjen e duhanit përgjithmonë.
7. IQOS nuk është për të mitur.
8. Gratë shtatzëna, diabetikët dhe njerëzit me probleme të zemrës nuk duhet të përdorin IQOS.

Kontributi juaj

Ne do të monitorojmë rregullisht Faqet e IQOS, duke iu përgjigjur dhe duke komunikuar sa më shumë rekomandime të dobishme sa të mundemi. Ne jemi të kënaqur që jeni këtu dhe presim reagime dhe biseda pasionante, por le ta mbajmë komunikimin të pastër dhe pozitiv.

1. Ju jeni përgjegjës për përmbajtjen që postoni në këtë faqe dhe ne rezervojmë të drejtën për të hequr çdo postim që përmban:

• Gjuhë fyese ose të dhunshme
• Komente urrejtëse ose diskriminuese në lidhje me racën, përkatësinë etnike, fenë, gjininë, aftësinë e kufizuar, orientimin seksual ose besimet politike
• Adresa ose komente që përmbajnë materiale me përmbajtje seksuale
• Shkeljet e të drejtave të autorit ose pronësisë intelektuale
• “Spam”, “click baiting” ose skedarë që përmbajnë viruse që mund të dëmtojnë funksionimin e kompjuterëve ose pajisjeve mobile të njerëzve të tjerë
• Sulme ndaj grupe specifike ose komente për qëllim ngacmimin, kërcënimin ose abuzimin e një individi
• Kërkesat tregtare ose promovimi i një konkurrenti
• Informacioni konfidencial ose sekretet tregtare
• Hiqeni si ndonjë person tjetër ose organizatë

2. Ne rezervojmë të drejtën për të ndaluar ose bllokuar një përmbajtje të postimit të përdoruesit siç përshkruhet më lart dhe për një model të postimeve të papërshtatshme ose siç konsiderohet ndryshe nga ne, ose heqim çdo postim në faqet tona të IQOS, nëse nuk mendojmë se një postim është në përputhje me këto Rregulla ose kushte të tjera specifike të përdorimit të platformës tjetër. Dhe ne nuk do të kemi asnjë detyrim t'ju njoftojmë për ndonjë vendim të tillë.

3. Licencë për të përdorur përmbajtje të gjeneruar nga përdoruesi ("UGC"). Ne dëshirojmë të ripërdorim përmbajtjen që Ju paraqisni, postoni, na dërgoni në Mesazh Direkt Privat (DM) në faqet tona IQOS.

a) Për çdo UGC që ju ndani me ne, ju përfaqësoni dhe garantoni që:

a. Ju jeni përdoruesi aktual i IQOS dhe të paktën 18 vjeç (nëse nuk shfaqeni në UGC) ose të paktën 25 vjeç (nëse shfaqeni në mënyrë të dukshme në UGC);
b. UGC është vepra juaj origjinale dhe nuk cenon ndonjë pronë intelektuale, personalitet ose të drejta të tjera që i përkasin një pale të tretë;
c. Leja juaj për të përdorur UGC sipas kësaj marrëveshje ("licenca juaj") nuk cënon ose bie ndesh me marrëveshjet tuaja ekzistuese kontraktuale ose li gjet në fuqi;
d. çdo person që shfaqet në UGC duke përfshirë veten tuaj është të paktën 25 vjeç, dhe që Ju keni autorizim nga ata persona që: i) t’i fotografoni, regjistroni ose filmoni, ii) përfshini fotografinë, tingullin dhe / ose videon e tyre në UGC dhe iii) nëse është e aplikueshme, përdorni emrat e tyre për t'u ndarë nga PMI dhe degët e saj për qëllimet e listuara më poshtë, pa pasur nevojë të paguani për ta, dhe iv) t'i siguroni PMI një kopje të autorizimit të tyre me shkrim nëse PMI kërkon që ju ta bëni këtë

b) Ju i mbani të gjitha të drejtat tuaja për UGC, por i jepni PMI dhe degëve të saj, një licencë të vazhdueshme për të përdorur dhe kopjuar, duke përfshirë për qëllime tregtare, UGC për të gjitha qëllimet e ligjshme, përfshirë marketingun, promovimin dhe/ose reklamimin e IQOS, si dhe produkteve, shërbimeve dhe materialeve promovuese të lidhura, me diskrecionin e PMI dhe pa ndonjë përgjegjësi ose garanci (të shprehur ose nënkuptuar) në lidhje me përdorimin tonë të tyre, nga data në të cilën ju i jepni PMI dhe degëve të saj licencën tuaj.

c) Ju i jepni PMI dhe degëve të saj të drejtën që të riprodhojnë, ndryshojnë, përkthejnë, shfaqin dhe përgatisin punë derivative, të performojnë publikisht, tregojnë, shpërndajnë, transetojnë, dhe të përdorin në çdo mënyrë tjetër UGC, plotësisht apo pjesërisht në çdo mënyrë PMI (apo ndonjë nga degët e saj) dëshirojnë, për qëllimet e mësipërme, në çdo media të parashikuar për botim dhe në çdo vend gjeografik.

d) Ju i jepni PMI dhe degëve të saj të drejtën që të përdorin emrin, nofkën, ngjashmërinë, pseudonimin, të drejtat e publicitetit, zërin, performancën live ose të regjistruar, autografin, fotografitë dhe informacionin biografik Tuaj dhe çdo personi tjetër të përfshirë në UGC në përputhje me njoftim tone për privatësinë e partnerëve të biznesit të disponueshëm në https://www.pmi.com/legal/legal-documents, dhe që ju keni njoftuar çdo person tjetër të përfshirë në UGC për këto kushte.

e) Në rast se UGC shkel të drejtat e pronësisë të ndonjë pale të tretë ose shpifje ose prek të drejtat e privacisë ose publicitetit të çdo personi, Ti do të dëmshpërblesh, mbrosh dhe mbash PMI-në dhe degët e saj të padëmtuara nga dhe kundër çdo pretendimi, kërkese, dëmi , detyrimet, humbjet, kosto dhe shpenzime që rrjedhin nga ose lidhen me këtë shkelje.

f) Ju pranoni që licenca juaj jepet vullnetarisht dhe ju jeni të lirë të hyni në të me PMI.

g) Ju mund të hiqni dorë nga marrëveshja juaj e licencës për UGC në të ardhmen në çdo kohë duke kontaktuar ugc-claims@pmi.com (id email) ose me mjete të tjera udhëzimet e mëposhtme të përcaktuara në kushtet e përdorimit në kanalet tona, por edhe pas heqjes dorë, Licenca Juaj do të mbetet e vlefshme dhe e zbatueshme në lidhje me çdo UGC që ju na keni dhënë licencën tuaj dhe/ose është postuar në kanalet, llogaritë tona, kudo që të zbatohet sipas kushteve përkatëse të përdorimit, përpara heqjes dorë. Ju lutemi merrni parasysh që përpunimi i kërkesës tuaj për të hequr dorë mund të kërkojë kohë, por ne do të mundohemi që ta procedojmë sa më shpejt që të jetë e mundur.

h) Ju mund të kontaktoni ugc-claims@pmi.com (id e-mail) për çdo pyetje ose sqarim në lidhje me licencën tuaj, nëse besoni se materiali i mbrojtur nga të drejtat e autorit ose pronësia intelektuale është përdorur pa autorizim ose nëse privatësia ose të drejtat tuaja të personalitetit janë shkelur.

i) Licenca juaj do të rregullohet nga ligjet e Zvicrës dhe do t'i nënshtrohet juridiksionit të gjykatave në Lozanë, Zvicër, pa marrë parasysh ndonjë dispozitë ndërkombëtare të konfliktit të ligjit, dhe përjashtimin e Konventës së KB 1980 për Kontratat për Ndërkombëtare Shitja e mallrave.

Mos harroni, postimet nga Ju ose njerëz të tjerë nuk përfaqësojnë domosdoshmërisht pikëpamjet e Philip Morris International. Ne nuk kemi përgjegjësi për asnjë përmbajtje ose lidhje të përbashkëta nga Ju ose persona të tjerë. Nëse doni ta ndani këtë faqe ose përmbajtjen e saj me komunitetin tuaj, ju lutemi, sigurohuni që njerëzit që shohin postimet tuaja janë duhanpirës të moshës ligjore ose përdorues të rritur të IQOS.


PËRGJEGJËSITË DHE SHËNIME

PËRDORIMI JUAJ I FAQEVE TONA IQOS ËSHTË NË RREZIK TUAJ. FAQET TONA TË MEDIAVE SOCIALE SIGUROHEN MBI BAZËN "SIÇ ËSHTË" DHE "SIÇ ËSHTË NË DISPOZICION". KUR ËSHTË E MUNDUR, NE MUND TË KUFIZOJMË HYRJEN TUAJ NË FAQET TONA IQOS OSE ÇDO VEÇORI OSE PJESË TË TYRE NË ÇDO KOHË. NE MOHOJMË TË GJITHA GARANCITË E ÇDO LLOJI, QOFSHIN ATO TË SHPREHURA OSE TË NËNKUPTUARA, PËRFSHIRË GARANCITË E NËNKUPTUARA TË TREGTIMIT, CILËSI TË KËNAQSHME DHE PËRSHTATSHMËRI PËR NJË QËLLIM TË VEÇANTË DHE ÇDO GARANCI QË MATERIALI NË FAQET TONA TË MEDIAVE SOCIALE ËSHTË JO-SHKELËS; QË QASJA NË WEBSITE DO TË JETË E PANDËRPRERË OSE PA GABIME; QË FAQET TONA TË MEDIAVE SOCIALE DO TË JENË TË SIGURTA; OSE QË INFORMACIONI NË FAQET TONA TË MEDIAVE SOCIALE DO TË JETË I PLOTË, I SAKTË OSE NË KOHËN E DUHUR.

NËSE DIKUSH SJELL NJË PRETENDIM KUNDËR NESH NË LIDHJE ME VEPRIMET OSE KONTRIBUTET TUAJA, JU DO TË NA DËMSHPËRBLENI DHE DO TË NA MBRONI NGA TË GJITHA DËMET, HUMBJET DHE SHPENZIMET E ÇDO LLOJI (PËRFSHIRË TARIFAT E ARSYESHME LIGJORE DHE KOSTOT) QË LIDHEN ME KËTË KËRKESË.

NË MASËN MË TË PLOTË TË LEJUAR SIPAS LIGJIT NË FUQI, JU E KUPTONI DHE JENI DAKORD SE NE NUK DO TË JEMI PËRGJEGJËS PËR NDONJË DËM TË DREJTPËRDREJTË, INDIREKT, INCIDENTAL, TË VEÇANTË, PASUES, NDËSHKUES, OSE NDONJË DËM TJETËR QË LIDHEN ME OSE QË VJEN NGA PËRDORIMI JUAJ OSE PAMUNDËSIA PËR TË PËRDORUR FAQET E MEDIAVE SOCIALE. KËTO PËRFSHIJNË DËMTIME PËR GABIME, LËSHIME, NDËRPRERJE, DEFEKTE, VONESA, VIRUSE NGA KOMPJUTERI, HUMBJE FITIMESH, HUMBJE TË TË DHËNAVE, HYRJE TË PAAUTORIZUAR NË DHE NDRYSHIM TË TRANSMETIMEVE DHE TË DHËNAVE TUAJA, DHE HUMBJE TË TJERA TË DIREKTE DHE INDIREKTE. KY KUFIZIM VLEN PAVARËSISHT NËSE DËMET PRETENDOHEN SIPAS KUSHTEVE TË NJË KONTRATE, SI REZULTAT I PAKUJDESISË, OSE NË TË KUNDËRTËN, DHE MADJE EDHE NËSE NE OSE PËRFAQËSUESIT TANË KEMI QENË NEGLIZHENT OSE JEMI KËSHILLUAR PËR MUNDËSINË E DËMEVE TË TILLA.


Privatësia e të dhënave

Nëse na jepni të dhëna personale në Faqet IQOS, Ju pranoni se po na jepni pëlqimin ti përpunojmë në përputhje me njoftimin e privatësisë i cili është i disponueshëm këtu.

Ndryshimet mbi këto rregulla

Ne mund t'i ndryshojmë këto rregulla herë pas here pa asnjë njoftim. Ne ju inkurajojmë të kontrolloni këto Rregulla çdo herë që të qaseni dhe të përdorni faqet tona të IQOS në mënyrë që të qëndroni të azhornuar. Nëse vazhdoni të përdorni faqet IQOS, përdorimi juaj do të thotë se pranoni Rregullat e azhornuara. Data në krye të kësaj faqe tregon kur këto Rregulla u azhurnuan për herë të fundit.

Jurisdiksioni

Ligjet e Zvicrës rregullojnë këto Rregulla dhe përdorimin tuaj të faqeve tona të IQOS-it, dhe ju pranoni në mënyrë të pakthyeshme që gjykatat kompetente gjenden në Lozanë të Zvicrës, pa marrë parasysh ndonjë dispozitë ndërkombëtare të konfliktit të ligjit, dhe përjashtimin e 1980 Konventa e KB për Kontratat për Shitjen Ndërkombëtare të Mallrave.

E Drejta e Caktimit, Heqje Dorë, Pjesshmëria

PMI mund t'i caktojë të drejtat dhe detyrat e saj sipas këtyre rregullave secilës palë në çdo kohë pa paralajmërim për ju, përveç nëse njoftimi nga ju kërkohet nga ligji në fuqi, por kjo nuk do të ndikojë në të drejtat tuaja ose detyrimet tona sipas këtyre rregullave.

Mosarritja jonë për të insistuar ose detyruar një zbatim të rreptë të këtyre Rregullave nuk është heqje dorë nga ndonjë prej këtyre Rregullave ose të drejtave të PMI. Përdoruesit gjithmonë duhet të supozojnë se këto Rregulla vlejnë.

Nëse ndonjë dispozitë në këto Rregulla cilësohet si e pavlefshme ose e pazbatueshme, pjesa tjetër e këtyre Rregullave do të vazhdojë të jenë të zbatueshme.

Faleminderit per leximin. Shijoni komunitetin tonë!

Shënime për rishikimin:
Ndryshuar për herë të fundit në 08/03/2020.