Loading...
*
*
*
close

Djegie vs. Ngrohje

IQOS
IQOS

Autorizimi i FDA

Autorizimi i FDA

Autorizimi i FDA

IQOS Stories

Qëndro më afër

Konvertimi i plotë në IQOS është një alternativë më e mirë se duhanpirja tradicionale. Shijo mundësinë e të qëndruarit më afër me të dashurit e tu pasi IQOS lë më pak erë në duar, flokë dhe rroba. IQOS gjithashtu ka më pak ndikim në ajrin* përreth teje sesa cigaret dhe nuk krijon duhanpirje pasive.

Teknologjia me ngrohje

Nga koncepti fillestar në realitet, çdo element i IQOS është krijuar me kujdes për të ofruar përvojën e duhanit me ngrohje. Teknologjia HeatControl qëndron në thelb të pasjisjes IQOS. Ajo është realizon ngrohjen e duhanit deri në temperaturën specifike 350°C, duke eleminuar djegien e tij. Përjeto kënaqësinë e shijes së vërtetë të duhanit me ngrohje.