Shkenca dhe vizioni pas IQOS

IQOS është kombinimi i shkencës, teknologjisë dhe vizionit.

Shkenca pas Heat Not Burn

IQOS ILUMA çliron nivele dukshëm më të ulëta të kimikateve të dëmshme në krahasim me cigaret.*
*Reduktimet në nivelet e 9 kimikateve të dëmshme që Organizata Botërore e Shëndetësisë rekomandon për të reduktuar tymin e cigareve, të cilat nuk përfshijnë nikotinë. Shihni Informacion të rëndësishëm në IQOS.com
Informacion i rëndësishëm: IQOS ILUMA nuk është pa rrezik.

Pse ngrohja është më e mirë.

IQOS ILUMA përdor teknologjinë e ngrohjes me induksion, duke ngrohur duhanin nga brenda, duke ofruar një përvojë të pastër dhe të qëndrueshme.
IQOS nuk është i padëmshëm dhe përmban nikotinë, e cila krijon varësi. Të përdoret vetëm nga të rritur.

Teknologjia me ngrohje.

Cigaret djegin duhanin, duke arritur temperatura të larta dhe duke prodhuar hi, katran dhe tym si dhe një numër dhe nivele të larta të kimikateve të dëmshme.

Tymi i cigares është një përzierje komplekse e mbi 6000 substancave kimike, rreth 100 prej të cilave lidhen me sëmundjet e lidhura me duhanin nga autoritetet e shëndetit publik.

Teknologjia SMARTCORE™ e IQOS e ngroh duhanin në një temperaturë më të ulët (më pak se 350°C), duke siguruar që djegia të mos ndodhë. Për shkak se nuk ka djegie, IQOS nuk prodhon tym.

IQOS ILUMA çliron 95% më pak kimikate të dëmshme në krahasim me cigaret.*
Informacion i rëndësishëm: Kjo nuk është domosdoshmërisht e barabartë me një ulje prej 95% të rrezikut. IQOS ILUMA nuk është pa rrezik.
* “95% më pak” përfaqëson uljen mesatare të niveleve të 9 kimikateve të rekomanduara për reduktimin e tymit të cigares nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, të cilat nuk përfshijnë nikotinën. Shihni Informacione të Rëndësishme në iqos.com

CIGARET PRODHOJNË KATRAN - IQOS ILUMA JO

Katrani është mbetje nga tymi pasi digjet një cigare.
IQOS ILUMA nuk prodhon katran sepse ngroh duhanin në vend që ta djegë. Ai gjeneron aerosol që është thelbësisht i ndryshëm nga katrani dhe përbëhet nga nivele dukshëm më të ulëta të kimikateve të dëmshme.*
Kalimi plotësisht në IQOS ILUMA është më pak i dëmshëm sesa të vazhdosh të konsumosh duhan.**
INFORMACION I RËNDËSISHËM: Mungesa e katranit nuk do të thotë se IQOS ILUMA është pa rrezik. IQOS ILUMA përmban nikotinë e cila krijon varësi.
* Ulje të niveleve të 9 kimikateve të dëmshme që Organizata Botërore e Shëndetësisë rekomandon për të reduktuar tymin e cigareve, të cilat nuk përfshijnë nikotinë.
** Bazuar në tërësinë e provave të disponueshme për IQOS në krahasim me vazhdimin e konsumimit të duhanit. Shih informacione të rëndësishme në IQOS.com

Avulli i duhanit vs Tymi

Kur përdorni IQOS ILUMA, avulli i duhanit shpërndahet më shpejt se tymi i cigares.*

*pohuar nga 85% e 674 konsumatorëve të rritur në Japoni dhe Itali, gjatë 2020-2021.

CIGARET PRODHOJNË SASI TË LARTA MONOKSIDI KARBONI - IQOS ILUMA JO.

Cigaret e djegin duhanin, i cili prodhon sasi të larta të monoksidit të karbonit.
IQOS ILUMA nuk e djeg duhan, duke prodhuar mesatarisht 98% më pak monoksid karboni (CO) dhe nivele dukshëm më të ulëta të kimikateve të tjera të dëmshme në krahasim me cigaret.*
*Ne kemi matur nivelet e 9 kimikateve të dëmshme që Organizata Botërore e Shëndetësisë rekomandon për të reduktuar tymin e cigareve, të cilat nuk përfshijnë nikotinë, dhe këto reduktohen mesatarisht me 95%. Shih informacione të rëndësishme në IQOS.com
INFORMACION I RËNDËSISHËM: Kjo nuk do të thotë një reduktim 98% i rrezikut dhe monoksidi i karbonit është vetëm një nga shumë kimikatet e dëmshme në tymin e cigares. IQOS ILUMA nuk është pa rrezik dhe prodhon nikotinë e cila krijon varësi.

Cigaret i ekspozojnë të tjerët ndaj tymit – IQOS ILUMA jo.

IQOS ILUMA nuk prodhon tym.

Ai prodhon një avull duhani që përmban shumë më pak kimikate të dëmshme*, duke rezultuar në më pak ndikim në ajrin përreth jush dhe të tjerët në krahasim me tymin e cigares.

* Ulja e niveleve të 9 kimikateve të dëmshme që Organizata Botërore e Shëndetësisë rekomandon për të reduktuar tymin e cigareve, të cilat nuk përfshijnë nikotinë. Shih informacione të rëndësishme në IQOS.com
INFORMACION I RËNDËSISHËM: IQOS ILUMA nuk është pa rrezik për ju ose të tjerët rreth jush.

Kalimi në IQOS.

IQOS ILUMA ofron një eksperiencë më të këndshme në krahasim me gjeneratat e mëparshme të IQOS.*
IQOS nuk është i padëmshëm dhe çliron nikotinë e cila krijon varësi.
*pohuar nga 81% e 714 konsumatorëve të rritur në Japoni dhe Itali, gjatë 2020-2021.
Ngrohje, jo djegie
Zbulo IQOS
Ky produkt nuk është i padëmshëm dhe përmban nikotinë, e cila krijon varësi. Të përdoret vetëm nga të rritur.