Loading...
*
*
*
close

Programi shkencor


Kjo është vetëm një paraqitje e shkurtër e punës sonë! Këto prova ishin me rëndësi të madhe përpara se të kalonim më tej në testimin e IQOS me mijëra duhanpirës të rritur të cilët vullnetarisht morën pjesë në programin tonë të studimit klinik dhe na lejuan në këtë mënyrë të komercializonim produktet tona.
Kjo është vetëm një paraqitje e shkurtër e punës sonë! Këto prova ishin me rëndësi të madhe përpara se të kalonim më tej në testimin e IQOS me mijëra duhanpirës të rritur të cilët vullnetarisht morën pjesë në programin tonë të studimit klinik dhe na lejuan në këtë mënyrë të komercializonim produktet tona.

A nënkupton numri dhe nivelet dukshëm më të ulta të kimikateve të dëmshëm në avujt e duhanit IQOS detyrimisht nivele më të ulëta të kimikateve të tilla në trup? Nëse ndodh reduktimi i niveleve të kimikateve të dëmshme në avujt e duhanit IQOS, do të kishte kuptim të themi se kalimi i plotë në IQOS zvogëlon ekspozimin ndaj këtyre kimikateve të dëmshme. Për të provuar këtë, ne matëm biomarkuesit e ekspozimit për disa nga këto kimikate në mijëra duhanpirës që morrën pjesë në programin tonë të studimit klinik (disa prej të cilëve u konvertuan në IQOS, ndërsa të tjerët ose vazhduan të mbeten konsumatorë të cigares ose e lanë atë gjatë proçesit të studimit) .

Zbulo më shumë

Studimet klinike

A nënkupton numri dhe nivelet dukshëm më të ulta të kimikateve të dëmshëm në avujt e duhanit IQOS detyrimisht nivele më të ulëta të kimikateve të tilla në trup? Nëse ndodh reduktimi i niveleve të kimikateve të dëmshme në avujt e duhanit IQOS, do të kishte kuptim të themi se kalimi i plotë në IQOS zvogëlon ekspozimin ndaj këtyre kimikateve të dëmshme. Për të provuar këtë, ne matëm biomarkuesit e ekspozimit për disa nga këto kimikate në mijëra duhanpirës që morrën pjesë në programin tonë të studimit klinik (disa prej të cilëve u konvertuan në IQOS, ndërsa të tjerët ose vazhduan të mbeten konsumatorë të cigares ose e lanë atë gjatë proçesit të studimit) .

Zbulo më shumë


Sidoqoftë, është e rëndësishme të themi se: IQOS nuk është i padëmshëm dhe reduktimi I riskut varet nga historia individuale e secilit duhanpirrës. Zgjedhja më e mirë mbetet heqja dorë totalisht nga përdorimi i duhanit dhe nikotinës. IQOS nuk është një alternativë për lënien e duahnit pasi përmban nikotinë, e cila krijon varësi.
Sidoqoftë, është e rëndësishme të themi se: IQOS nuk është i padëmshëm dhe reduktimi I riskut varet nga historia individuale e secilit duhanpirrës. Zgjedhja më e mirë mbetet heqja dorë totalisht nga përdorimi i duhanit dhe nikotinës. IQOS nuk është një alternativë për lënien e duahnit pasi përmban nikotinë, e cila krijon varësi.

Sapo IQOS bëhet I disponueshëm në treg, hulumtimi kalon nga në një mjedis “para-tregu” në një mjedis “pas-tregu” i bazuar në botën reale. Aty kuptojmë nga kush dhe se si përdoret produkti ynë në mënyrë që të plotësojmë rezultatet tona të nxjerra “para-tregut” dhe të bëjmë më të mirën tonë për të identifikuar dhe parandaluar komunikimin kundrejtë një target grupi të konsumatorëve jo potencial. Pas shumë viteve në treg, të dhënat e disponueshme konfirmuan vëzhgimet tona të “para-tregut”, veçanërisht për sa i përket tërheqjes që kanë duhanpirrësit e rritur ndaj IQOS dhe mungesës të interesit nga ish-duhanpirësit dhe jo – duhanpirrësit.

Zbulo më shumë

Studime afatgjata

Sapo IQOS bëhet I disponueshëm në treg, hulumtimi kalon nga në një mjedis “para-tregu” në një mjedis “pas-tregu” i bazuar në botën reale. Aty kuptojmë nga kush dhe se si përdoret produkti ynë në mënyrë që të plotësojmë rezultatet tona të nxjerra “para-tregut” dhe të bëjmë më të mirën tonë për të identifikuar dhe parandaluar komunikimin kundrejtë një target grupi të konsumatorëve jo potencial. Pas shumë viteve në treg, të dhënat e disponueshme konfirmuan vëzhgimet tona të “para-tregut”, veçanërisht për sa i përket tërheqjes që kanë duhanpirrësit e rritur ndaj IQOS dhe mungesës të interesit nga ish-duhanpirësit dhe jo – duhanpirrësit.

Zbulo më shumë

Ne gjithashtu monitorojmë rregullisht raportet e efekteve shëndetësore, tani që produkti përdoret nga miliona përdorues të rritur. Studimet afatgjata do të na ndihmojnë të vlerësojmë përfundimisht raportin (sëmundje potenciale – risk I reduktuar ardhur nga IQOS). Mbledhja e të dhënave për t'iu përgjigjur kësaj pyetje kërkon kohë por deri më tani ato po na cojnë në një drejtim, atë të duhurin.