Loading...
Merr IQOS 14 ditë në përdorim për 0 Lekë. Regjistrohu tani.
*
*
*
close

Rrugëtimi ynë i vlerësimit shkencor

Shkenca dhe vizioni pas IQOS

Programi shkencor

Ne kemi zhvilluar një program gjithëpërfshirës mbi vlerësimin shkencor, i cili u zhvillua hap pas hapi. Ky program është frymëzuar nga praktikat e industrisë farmaceutike dhe është në përputhje me udhëzimet e FDA të vitit 2012, për vlerësimin e produkteve potenciale të duhanit me risk te reduktuar. Vlerësimi ynë u krye sipas standardeve ndërkombëtare.
Në mjediset laboratorike, zbuluam se avulli i duhanit IQOS është më pak toksik se tymi i cigares. Shkencëtarët tanë testojnë produktet tona plotësisht përpara se ato të kalojnë në duart e duhanpirësve të rritur. Duke përdorur analiza in-vitro në laboratorët tanë, ne vlerësuam citotoksicitetin dhe gjenotoksicitetin e avujve të duhanit IQOS në krahasim me tymin e një cigare referuese krijuar enkas për qëllime kërkimore. Të marra së bashku, rezultatet e këtyre analizave tregojnë se avulli i duhanit IQOS është dukshëm më pak toksik sesa tymi nga cigarja referuese.

A është IQOS më pak toksik?


Në mjediset laboratorike, zbuluam se avulli i duhanit IQOS është më pak toksik se tymi i cigares. Shkencëtarët tanë testojnë produktet tona plotësisht përpara se ato të kalojnë në duart e duhanpirësve të rritur. Duke përdorur analiza in-vitro në laboratorët tanë, ne vlerësuam citotoksicitetin dhe gjenotoksicitetin e avujve të duhanit IQOS në krahasim me tymin e një cigare referuese krijuar enkas për qëllime kërkimore. Të marra së bashku, rezultatet e këtyre analizave tregojnë se avulli i duhanit IQOS është dukshëm më pak toksik sesa tymi nga cigarja referuese.
Kjo është vetëm një paraqitje e shkurtër e punës sonë! Këto prova ishin me rëndësi të madhe përpara se të kalonim më tej në testimin e IQOS me mijëra duhanpirës të rritur të cilët vullnetarisht morën pjesë në programin tonë të studimit klinik dhe na lejuan në këtë mënyrë të komercializonim produktet tona.
Kjo është vetëm një paraqitje e shkurtër e punës sonë! Këto prova ishin me rëndësi të madhe përpara se të kalonim më tej në testimin e IQOS me mijëra duhanpirës të rritur të cilët vullnetarisht morën pjesë në programin tonë të studimit klinik dhe na lejuan në këtë mënyrë të komercializonim produktet tona.

A nënkupton numri dhe nivelet dukshëm më të ulta të kimikateve të dëmshëm në avujt e duhanit IQOS detyrimisht nivele më të ulëta të kimikateve të tilla në trup? Nëse ndodh reduktimi i niveleve të kimikateve të dëmshme në avujt e duhanit IQOS, do të kishte kuptim të themi se kalimi i plotë në IQOS zvogëlon ekspozimin ndaj këtyre kimikateve të dëmshme. Për të provuar këtë, ne matëm biomarkuesit e ekspozimit për disa nga këto kimikate në mijëra duhanpirës që morrën pjesë në programin tonë të studimit klinik (disa prej të cilëve u konvertuan në IQOS, ndërsa të tjerët ose vazhduan të mbeten konsumatorë të cigares ose e lanë atë gjatë proçesit të studimit) .

Zbulo më shumë

Studimet klinike

A nënkupton numri dhe nivelet dukshëm më të ulta të kimikateve të dëmshëm në avujt e duhanit IQOS detyrimisht nivele më të ulëta të kimikateve të tilla në trup? Nëse ndodh reduktimi i niveleve të kimikateve të dëmshme në avujt e duhanit IQOS, do të kishte kuptim të themi se kalimi i plotë në IQOS zvogëlon ekspozimin ndaj këtyre kimikateve të dëmshme. Për të provuar këtë, ne matëm biomarkuesit e ekspozimit për disa nga këto kimikate në mijëra duhanpirës që morrën pjesë në programin tonë të studimit klinik (disa prej të cilëve u konvertuan në IQOS, ndërsa të tjerët ose vazhduan të mbeten konsumatorë të cigares ose e lanë atë gjatë proçesit të studimit) .

Zbulo më shumë
Këto studime tregojnë se kur duhanpirësit kalojnë në IQOS, trupi i tyre thith nivele dukshëm më të ulëta të kimikateve të dëmshme. Rrjedhimisht, rezulton të kemi ulje apo ndryshime të favorshme për një numër të caktuar rreziqesh të marra në konsideratë, për shkak të linkimit të tyre të drejtpërdrejti me sëmundjet e lidhura me pirjen e duhanit. Por nuk mbaron këtu.
Pjesëmarrësit tanë të studimit klinik që u konvertuan në IQOS gjithashtu raportojnë se IQOS iu ofron nivele të krahasueshme kënaqësie si cigarja. Kjo mbështet pikëpamjen tonë se IQOS ka potencialin të jetë një alternativë e pranueshme për duhanpirësit e rritur, të cilët përndryshe do të vazhdonin të pinin cigare. Bazuar në të gjitha provat shkencore, ne kemi besim se kalimi plotësisht në IQOS është më pak i dëmshëm sesa vazhdimi i pirjes së cigareve.

Kënaqësia e përfituar nga IQOS


Pjesëmarrësit tanë të studimit klinik që u konvertuan në IQOS gjithashtu raportojnë se IQOS iu ofron nivele të krahasueshme kënaqësie si cigarja. Kjo mbështet pikëpamjen tonë se IQOS ka potencialin të jetë një alternativë e pranueshme për duhanpirësit e rritur, të cilët përndryshe do të vazhdonin të pinin cigare. Bazuar në të gjitha provat shkencore, ne kemi besim se kalimi plotësisht në IQOS është më pak i dëmshëm sesa vazhdimi i pirjes së cigareve.
Sidoqoftë, është e rëndësishme të themi se: IQOS nuk është i padëmshëm dhe reduktimi I riskut varet nga historia individuale e secilit duhanpirrës. Zgjedhja më e mirë mbetet heqja dorë totalisht nga përdorimi i duhanit dhe nikotinës. IQOS nuk është një alternativë për lënien e duahnit pasi përmban nikotinë, e cila krijon varësi.
Sidoqoftë, është e rëndësishme të themi se: IQOS nuk është i padëmshëm dhe reduktimi I riskut varet nga historia individuale e secilit duhanpirrës. Zgjedhja më e mirë mbetet heqja dorë totalisht nga përdorimi i duhanit dhe nikotinës. IQOS nuk është një alternativë për lënien e duahnit pasi përmban nikotinë, e cila krijon varësi.

Sapo IQOS bëhet I disponueshëm në treg, hulumtimi kalon nga në një mjedis “para-tregu” në një mjedis “pas-tregu” i bazuar në botën reale. Aty kuptojmë nga kush dhe se si përdoret produkti ynë në mënyrë që të plotësojmë rezultatet tona të nxjerra “para-tregut” dhe të bëjmë më të mirën tonë për të identifikuar dhe parandaluar komunikimin kundrejtë një target grupi të konsumatorëve jo potencial. Pas shumë viteve në treg, të dhënat e disponueshme konfirmuan vëzhgimet tona të “para-tregut”, veçanërisht për sa i përket tërheqjes që kanë duhanpirrësit e rritur ndaj IQOS dhe mungesës të interesit nga ish-duhanpirësit dhe jo – duhanpirrësit.

Zbulo më shumë

Studime afatgjata

Sapo IQOS bëhet I disponueshëm në treg, hulumtimi kalon nga në një mjedis “para-tregu” në një mjedis “pas-tregu” i bazuar në botën reale. Aty kuptojmë nga kush dhe se si përdoret produkti ynë në mënyrë që të plotësojmë rezultatet tona të nxjerra “para-tregut” dhe të bëjmë më të mirën tonë për të identifikuar dhe parandaluar komunikimin kundrejtë një target grupi të konsumatorëve jo potencial. Pas shumë viteve në treg, të dhënat e disponueshme konfirmuan vëzhgimet tona të “para-tregut”, veçanërisht për sa i përket tërheqjes që kanë duhanpirrësit e rritur ndaj IQOS dhe mungesës të interesit nga ish-duhanpirësit dhe jo – duhanpirrësit.

Zbulo më shumë

Ne gjithashtu monitorojmë rregullisht raportet e efekteve shëndetësore, tani që produkti përdoret nga miliona përdorues të rritur. Studimet afatgjata do të na ndihmojnë të vlerësojmë përfundimisht raportin (sëmundje potenciale – risk I reduktuar ardhur nga IQOS). Mbledhja e të dhënave për t'iu përgjigjur kësaj pyetje kërkon kohë por deri më tani ato po na cojnë në një drejtim, atë të duhurin.

IQOS është një zgjedhje më e mirë sesa pirja e cigares. Tërësia e provave shkencore të disponueshme deri më sot tregojnë qartë se kalimi i plotë në IQOS paraqet më pak rrezik për shëndetin tuaj sesa vazhdimi i pirjes së cigares. *
IQOS nuk është i padëmshëm dhe përmban nikotinë, e cila krijon varësi. Vendimi më i mirë që çdo duhanpirës mund të marrë është të heqë dorë nga përdorimi i duhanit dhe nikotinës përfundimisht. * Burimi: Bazuar në tërësinë e provave në dispozicion për IQOS krahasuar me pirjen e cigares, të cilat përfshijnë të dhëna mbi kiminë e aerosolike nga 10 studime klinike të kryera me mijëra pjesëmarrës në SH.B.A., Japoni dhe Poloni, dhe të dhëna nga 18 studime jo-klinike .
Informacion i rëndësishëm: IQOS nuk është I padëmshëm. Çliron nikotinë, e cila krijon varësi.

Rezultati:


IQOS është një zgjedhje më e mirë sesa pirja e cigares. Tërësia e provave shkencore të disponueshme deri më sot tregojnë qartë se kalimi i plotë në IQOS paraqet më pak rrezik për shëndetin tuaj sesa vazhdimi i pirjes së cigares. *
IQOS nuk është i padëmshëm dhe përmban nikotinë, e cila krijon varësi. Vendimi më i mirë që çdo duhanpirës mund të marrë është të heqë dorë nga përdorimi i duhanit dhe nikotinës përfundimisht. * Burimi: Bazuar në tërësinë e provave në dispozicion për IQOS krahasuar me pirjen e cigares, të cilat përfshijnë të dhëna mbi kiminë e aerosolike nga 10 studime klinike të kryera me mijëra pjesëmarrës në SH.B.A., Japoni dhe Poloni, dhe të dhëna nga 18 studime jo-klinike .
Informacion i rëndësishëm: IQOS nuk është I padëmshëm. Çliron nikotinë, e cila krijon varësi.
Zbuloni një zgjedhje më të mirë

Zbuloni një zgjedhje më të mirë

Lexo më shumë
Eksploroni produktet e IQOS

Eksploroni produktet e IQOS

Lexo më shumë
Provo IQOS nga shtëpia

Provo IQOS nga shtëpia

Lexo më shumë