Shkenca dhe kërkimi që qëndron pas IQOS.

Rrugëtimi ynë i vlerësimit shkencor.

Programi shkencor.

Ne kemi zhvilluar një program gjithëpërfshirës të vlerësimit shkencor hap pas hapi. Ky program është frymëzuar nga praktikat e industrisë farmaceutike dhe është në përputhje me udhëzimet e Administratës Federale të Barnave të SHBA-së për vitin 2012 për vlerësimin e produkteve kandidate të duhanit me rrezik të modifikuar. Vlerësimi ynë është bërë edhe sipas standardeve ndërkombëtare

A është IQOS më pak i dëmshëm?

IQOS ILUMA çliron 95% më pak kimikate të dëmshme në krahasim me cigaret.*

Informacion i rëndësishëm: Kjo nuk është domosdoshmërisht e barabartë me një ulje prej 95% të rrezikut. IQOS ILUMA nuk është pa rrezik.

* “95% më pak” përfaqëson uljen mesatare të niveleve të 9 kimikateve të rekomanduara për reduktimin e tymit të cigares nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, të cilat nuk përfshijnë nikotinën. Shihni Informacione të Rëndësishme në iqos.com

Mijëra duhanpirës të rritur në mbarë botën konvertohen në IQOS çdo ditë.*

* Statusi që nga shkurti 2024 Përdoruesit ekskluzivë Heat-Not-Burn që përdorin fije duhani me ngrohje të PMI për të paktën 70% të konsumit të tyre të duhanit me ngrohje në 7 ditët e fundit. Financat ose vlerësimet e PMI, panelet e përdoruesve të IQOS dhe Hulumtimi i Tregut PMI.

EKSPERIENCA ME IQOS ILUMA.

IQOS ILUMA ofron një përvojë më të këndshme në krahasim me gjeneratat e mëparshme të IQOS.*

* 81% marrëveshje midis 714 konsumatorëve të rritur në Japoni dhe Itali, 2020 -2021.

IQOS ILUMA çliron nivele dukshëm më të ulëta të kimikateve të dëmshme në krahasim me cigaret.*

Informacion i rëndësishëm: IQOS ILUMA nuk është pa rrezik.

* Ulja e niveleve të 9 kimikateve të dëmshme që Organizata Botërore e Shëndetësisë rekomandon për të reduktuar tymin e cigareve, të cilat nuk përfshijnë nikotinë. Shihni Informacion të rëndësishëm në IQOS.com

Rezultati.

IQOS ILUMA është një zgjedhje më e mirë në krahasim me duhanpirjen tradicionale.

Informacion i rëndësishëm: IQOS ILUMA nuk është pa rrezik.

Ky produkt nuk është i padëmshëm dhe përmban nikotinë, e cila krijon varësi. Të përdoret vetëm nga të rritur.