NJOFTIM MBI “COOKIE”-t

Ky njoftim përshkruan mënyrën se si përdorim teknologjitë e gjurmimit (si cookies dhe disa të tjerë që nuk janë bazuar në “cookies”, si p.sh.. “web beacon”) në platformat tona digjitale, se çfarë informacioni për vizitorët mblidhet automatikisht dhe si mund të pranoni ose refuzoni teknologjitë e gjurmimit që përdorim.

Pse përdorni teknologji gjurmimi?

Ne përdorim teknologji gjurmimi në platformat tona digjitale:

  • për t'i bërë ato të punojnë ose që të punojnë në mënyrë më efikase
  • për të siguruar platformat tona digjitale me funksionalitet të përmirësuara
  • për të siguruar informacion raportimi, për të kuptuar se si vizitorët përdorin platformat tona digjitale dhe bashkëveprojnë me komunikimet tona
  • për të kanalizuar komunikimin tonë me ju, dhe t’ju ofrojmë një eksperiencë të personalizuar

Çfarë janë “cookies” dhe “web beacons”?

Cookies” janë shembull i një teknologjie gjurmimi. Ato janë dokumente të vegjël në formë teksti që vendosen në kompjuterin tuaj kur vizitoni një platformë digjitale, të cilat përdoren më pas si një mjet për identifikimin e kompjuterit tuaj për qëllimet e përshkruara më poshtë.

Cookies” të vendosura nga zotëruesi i një platforme digjitale quhen "cookies të palës së parë". “Cookies” të vendosura nga palë të tjera quhen "cookies të palës së tretë". “Cookies të palëve të treta” u mundësojnë palëve të treta që të ofrojnë karakteristika ose funksione në ose nëpërmjet platformës digjitale (si analiza, reklamat dhe videot). Palët që vendosin këto “cookie” të palëve të treta, mund ta njohin pajisjen tuaj kur të vizitoni platformën tonë digjitale, gjithashtu edhe kur vizitoni disa platforma të tjera digjitale.

Web beacons” janë të dhëna të vogla grafike (të njohura edhe si 'Pixel Tags' ose 'Clear GIFs' ), të cilat mund të përfshihen në platformat tona digjitale dhe buletinet (duke përfshirë e-mail) dhe zakonisht përdoren në ndërthurje me “cookies” për të identifikuar pajisjen ose shfletuesin tuaj të internetit (browser), si dhe sjelljen tuaj në internet.

Web beacons” në veçanti nuk do të përdoren në rast se nuk jepni pëlqimin për përdorimin e “cookie” përkatëse. Disa nga faqet e internetit dhe shërbimet tona si përditësimet e postës elektronike (e-Mail) mund të përmbajnë imazhe elektronike të quajtura "web beacons" (të njohura edhe si  “one pixel GIFs”, “clear GIFs” dhe “Pixel tags”)). “Web beacons” na lejojnë të numërojmë vizitorët që kanë parë përmbajtjet në faqet e internetit. “Web beacons” në mesazhet e postës elektronike (e-Mail) dhe buletineve, “na lejojnë të numërojmë abonentët që i kanë lexuar ato. Ato gjithashtu na lejojnë të marrim informacione statistikore për aktivitetet dhe karakteristikat që ju interesojnë më shumë në mënyrë që t’ju sigurojmë përmbajtje sa më të personalizuar. Ne nuk përdorim “Web beacons” për të hyrë në të dhënat tuaja personale pa miratimin tuaj.  

Çfarë informacioni mbledh teknologjia juaj e gjurmimit? A mund ta kontrolloj nëse ju i përdorni ato?

Ne përdorim teknologjitë e gjurmimit për të mbledhur informacione të caktuara në lidhje me pajisjet që futen (dhe si rrjedhojë vizitorët që i përdorin) platformat tona digjitale. Tabela më poshtë tregon llojet e informacionit, dhe si Ju mund të kontrolloni nëse informacioni është mbledhur.

Kategoria e teknologjisë

Qëllimi i teknologjisë

Shembull i përdorimit

Lloji i informacionit të mbledhur

Si mund të kontrolloni përdorimin

Rreptësishtë e nevojshme

Siguroni platformën digjitale dhe tiparet e saj.

Shfaq përmbajtjen në pajisjen tuaj në mënyrën e duhur.

Adresa e protokollit të internetit (IP) e pajisjes, tipi i shfletuesit të internetit (browser), zgjidhja e ekranit.

Për shkak se kjo është domosdoshme për operacionet e platformës digjitale dhe shërbimet e saj, ju nuk mund të hiqni dorë.

Funksionaliteti

Siguron platformën digjitale dhe veçoritë e saj në një mënyrë të përshtatshme.

Mban mend kush jeni, preferencat dhe cilësimet tuaja, kështu që të mos keni nevojë t’i vendosni çdo herë që  ndryshoni faqen, si:

·    nëse hyni në një zonë të sigurt

·    nëse zgjidhni një gjuhë të preferuar

·    nëse zgjidhni cilësimet rajonale.

Adresa e protokollit të internetit (IP) e pajisjes, së bashku me informacionin e preferencave që vendosni, siç janë preferencat gjuhësore ose rajoni.

Për të mësuar se si të hiqni dorë  nga “cookies” të funksionaliteti duke përdorur cilësimet e shfletuesit tuaj të internetit (browser) kliko këtu.

Vini re se heqja dorë mund të ndikojë në funksionalitetet që përfitoni kur përdorni platformën digjitale.

Për të mësuar si të menaxhoni cilësimet e privatësisë dhe  memories për “Flash cookies”  kliko këtu.

Matja e performancës

Na lejon të përmirësojmë mënyrën e funksionimit të platformës digjitale.

Kupton se si njerëzit përdorin platformën tonë, ose mënyrën si performon.

 

Megjithatë, ne marrim vetëm informacione anonime nga këto teknologji: informacioni që mbledhin reduktohet në mënyrë që të identifikojë vetëm zonën ku ndodheni, dhe më pas mblidhet, para se ta marrim.

Sa njerëz vizitojnë, nga ku vijnë në platformën tonë digjitale dhe se si përdorin platformën tonë digjitale (duke përfshirë faqet më të njohura, si njerëzit lëvizin nëpër faqe, sa kohë kalojnë në faqe, mesazhet e gabimeve dhe kështu me radhë).

Ju mund të hiqni dorë nga “cookies” të performancës duke përdorur cilësimet e shfletuesit tuaj të internetit (browser); vini re se mënyra se si e bëni këtë ndryshon nga shfletuesi në shfletues, prandaj vizitoni menunë e ndihmës së shfletuesit tuaj të internetit (browser).

Në mënyrë alternative, kliko këtu.

Për të kontrolluar përdorimin e “cookies” të përcaktuar nga Google, shih më poshtë.

Kanalizimi ose reklamimi

 [Salesforce] angazhon palët e treta për të ndjekur dhe analizuar informacionin statistikor të përdorimit dhe volumit e personave që vizitojnë platformën digjitale.

 

Adresa e protokollit të internetit (IP) dhe informacione të tjera nga “web beacons” (këto mund të gjenden në platformën digjitale, në postën elektronike (e-Mail), ose në platformat digjitale të palëve të treta).

Për të mësuar më shumë rreth këtyre dhe rrjeteve të tjera të reklamimit dhe udhëzimet e heqjes dorë prej tyre, klikoni   këtu   dhe   këtu.

Për të mësuar se si të menaxhoni cilësimet e privatësisë dhe të memories për “Flash cookie” kliko këtu.

 

Ju gjithashtu mund të   kontrolloni “cookies” të shfletuesit të internetit (browser)   nëpërmjet specifikave të tij.

Për më shumë informacion klikoni këtu.

A përdorni reklamim të kanalizuar?

Jo. Për momentin, ne nuk përdorim “cookies” për qëllime reklamimi në platformën digjitale, dhe as nuk lejojmë palët e treta të përdorin.

A përdorni “Google Analytics ose mjete të tjera për analizimin e faqeve të internetit?

Kjo pikë takimi përdor “Google Analytics”, një shërbim analitik i ofruar nga Google, Inc. ("Google"). “Google Analytics” përdor “cookies” për të ndihmuar pikën e takimit të analizojë përdorimin e përdoruesve. Informacioni i gjeneruar nga “cookie” për përdorimin tuaj të kësaj pike takimi (duke përfshirë adresën tuaj IP) do të transmetohet në Google në SHBA. Në vazhdim, pavarësisht se nga ku vjen adresa e IP (Shtetet Anëtare të Bashkimit Evropian, palët e tjera të Marrëveshjes në Zonën Ekonomike Evropiane, apo diku tjetër) Google bën anonim 8 shifrat e fundit të adresës IP (për adresat IPv4) ose 80 bit (për adresat IPv6) (një proces i njohur si "IP masking"). Google e bën këtë sepse ne kemi aktivizuar sistemin e tij " anonymizeIP " për të gjitha vendet. Së fundmi, Google ruan të dhënat e anonimizuara në server në SHBA. Google përdor këtë informacion në emrin tonë me qëllim vlerësimin e përdorimit të kanalit, përpilimit të raporteve për veprimtarinë e internetit për ne dhe dhënien e shërbimeve të tjera në lidhje me aktivitetin e kanalit dhe përdorimin e internetit. Google nuk do ta lidhë adresën tuaj IP me asnjë të dhënë tjetër që ata mbajnë.

Siç është shpjeguar në tabelën e mësipërme, ju mund të parandaloni Google nga mbledhja dhe përdorimi i të dhënave (“cookies” dhe adresa IP) duke shkarkuar dhe instaluar shtojcën e shfletuesit të internetit (browser) këtu .

Ndiqni këto adresa për informacione të mëtejshme në lidhje me Kushtet dhe Afatet e përdorimit tonë të Google Analytics. Referenca të jashtme, informacioni që Google ofron për privatësinë dhe sigurinë e të dhënave, dhe Njoftimi për ruajtjen e të dhënave të Google.