Lezhë

Lezhë

Tobacco Shop Lushej

Rruga Gjergj Fishta

Tobacco Shop Gjoni

Shetitorja Gjergj Fishta

Tobacco Shop Ndreu

Ura Lezhe, L. Skenderbeg