Lezhë

Lezhë

Tobacco shop by Ndreu

Tek ura, ne hyrje te Lezhes