Çfarë duhet të bëj kur pajisja ime Iil SOLID Ez nuk punon pas një periudhe të gjatë pasiviteti?

Suport Pyetje të shpeshta lil SOLID EZ Çfarë duhet të bëj kur pajisja ime Iil SOLID Ez nuk punon pas një periudhe të gjatë pasiviteti?
Suport Pyetje të shpeshta lil SOLID EZ Çfarë duhet të bëj kur pajisja ime Iil SOLID Ez nuk punon pas një periudhe të gjatë pasiviteti?

Nëse nuk e keni përdorur pajisjen për një periudhë të gjatë, ju lutemi sigurohuni që të mos ketë dëme të dukshme të pranishme dhe pastaj, përpiquni ta karikoni plotësisht para se të përpiqeni ta ndizni atë.

Për të ruajtur jetëgjatësinë e baterisë, pajisja do të kthehet në mënyrën e gjumit:
1. nëse nuk ngarkohet për 24 orë kur drita Status LED është e kuqe
2. nëse nuk përdoret për 7 ditë kur drita Status LED është portokalli, blu akulli, ose blu

Ju lutem vini re, kur filloni të karikoni baterinë pas një periudhe të gjatë pasiviteti, pra kur bateria juaj është shteruar plotësisht, dritat e ngarkimit mund të mos shfaqen menjëherë. Ky është një proces normal.

Nëse ngarkimi nuk ndodh, ju lutemi kontaktoni Mbështetjen tonë të Klientit nëpërmjet:
- Telefon: 0800 1515
- e-mail: contact.al@iqos.com

Ky produkt nuk është i padëmshëm dhe përmban nikotinë, e cila krijon varësi. Të përdoret vetëm nga të rritur.