Autorizimi i FDA për IQOS

Suport Pyetje të shpeshta Autorizimi i FDA për IQOS
Suport Pyetje të shpeshta Autorizimi i FDA për IQOS
FDA ose Administrata e Ushqimit dhe Barnave është një agjenci federale në Departamentin e Shëndetit dhe Shërbimeve Njerëzore të Shteteve të Bashkuara, një nga departamentet ekzekutive federale të Shteteve të Bashkuara. FDA është përgjegjëse për rregullimin e prodhimit, marketimit dhe shpërndarjes së produkteve të duhanit në SH.B.A.

Pas shqyrtimit të evidencave shkencore të IQOS, FDA e SHBA autorizoi nxjerrjen e urdhrit për marketimin e IQOS, duke arritur në përfundimin se:

 • Sistemi IQOS e ngroh duhanin, por nuk e djeg atë.
 • Mungesa e djegies ul ndjeshëm prodhimin e kimikateve të dëmshme ose potencialisht të dëmshme.
 • Kalimi plotësisht tek IQOS zvogëlon ekspozimin e trupit tuaj ndaj kimikateve të dëmshme ose potencialisht të dëmshme*.


  Informacion i rëndësishëm: IQOS nuk është i padëmshëm. Ai çliron nikotinë, e cila krijon varësi.
  *Burimi: Urdhri i FDA për marketimin për sistemin IQOS, i datës 7 korrik 2020.

 • MRTP do të thotë Produkt Duhani me Rrezik të Modifikuar.


  Në datën 7 korrik 2020, Administrata e Ushqimit dhe Barnave e SHBA (FDA) autorizoi IQOS, duke i lejuar të tregtohen në SH.B.A. me pretendimin se kanë një ekspozim të reduktuar ndaj kimikateve të dëmshme. Kjo e bën IQOS sistemin e parë dhe të vetëm të duhanit me ngrohje të autorizuar në SH.B.A për t’u komunikuar si Produkt i Duhanit me Rrezik të Modifikuar dhe ekspozim të reduktuar. 

  Vendimet e FDA në SH.B.A u morën pas disa vitesh të shqyrtimit të të gjitha evidencave shkencore të disponueshme në lidhje me IQOS. Ndërmjet periudhës së fillimit dhe përfundimit të shqyrtimit shkencor, FDA bëri 86 pyetje në lidhje me aplikimet, duke kërkuar sqarime ose të dhëna shtesë.

  Pas shqyrtimit të evidencave shkencore në lidhje me IQOS, FDA e SHBA autorizoi nxjerrjen e urdhrit për marketimin e IQOS, duke arritur në përfundimin se:

 • Sistemi IQOS e ngroh duhanin, por nuk e djeg atë.
 • Mungesa e djegies ul ndjeshëm prodhimin e kimikateve të dëmshme ose potencialisht të dëmshme.
 • Kalimi i plotë në IQOS zvogëlon ekspozimin e trupit tuaj ndaj kimikateve të dëmshme ose potencialisht të dëmshme*.


  Informacion i rëndësishëm: IQOS nuk është i padëmshëm. Ai çliron nikotinë, e cila krijon varësi.
  *Burimi: Urdhri i FDA për marketimin për sistemin IQOS, i datës 7 korrik 2020.

 • FDA, ose Administrata e Ushqimit dhe Barnave është agjenci qeveritare në Shtetet e Bashkuara e cila është përgjegjëse për mbrojtjen e shëndetit publik. FDA rregullon një shumëllojshmëri të produkteve të konsumit, përfshirë duhanin. Sidoqoftë, ligji amerikan i ndalon në mënyrë të qartë pretendimet, e shprehura ose të nënkuptuara, që një produkt i duhanit është «i miratuar nga FDA", pasi standardet ligjore në fuqi për produktet e duhanit nuk kanë për qëllim të tregojnë, ndër të tjera, se një produkt i duhanit është "i sigurt" ose "efektiv" (d.m.th., standardet në fuqi për barnat dhe pajisjet mjekësore) duke pasur parasysh që të gjitha produktet e duhanit nuk janë pa rreziqe. Në vend të kësaj, FDA autorizon (ose jo) tregtimin e produkteve të duhanit si "produkte duhani me rrezik të modifikuar" në SH.B.A. kur ato synohen të shiten me komunikimin se kanë ekspozim të modifikuar ose rrezik të modifikuar. Philip Morris International ka paraqitur një sërë aplikimesh MRTP për sistemin IQOS.

  Pas shqyrtimeve të plota, FDA nxorri një urdhër mbi ekspozimin e modifikuar duke njohur dhe pranuar që IQOS "zvogëlon ndjeshëm prodhimin e kimikateve të dëmshme ose potencialisht të dëmshme" dhe se "kalimi plotësisht nga cigaret konvencionale në sistemin IQOS zvogëlon ndjeshëm ekspozimin e trupit tuaj ndaj kimikateve të dëmshme ose potencialisht të dëmshme * .

  Informacion i rëndësishëm: IQOS nuk është i padëmshëm. Ai çliron nikotinë, e cila krijon varësi.

  *Burimi: Studime 3-mujore të PMI mbi reduktimin e ekspozimit, të kryera në Japoni dhe SH.B.A. në kushtet të ngjashme me jetën reale. Këto studime matën ekspozimin ndaj 15 kimikateve të dëmshme dhe krahasuan nivelet e vërejtura tek duhanpirësit që kaluan në IQOS me nivelet e matura tek duhanpirësit që vazhduan të pinë cigare.

  Në mënyrë të ngjashme me sistemin tonë të IQOS ngroh-nuk djeg, produktet me avull janë alternativa pa tym për pirjen e vazhduar të duhanit. Sidoqoftë, ekzistojnë edhe dallime të rëndësishme midis të dyjave. Cigaret elektronike përdorin lëng, i cili përmban nikotinë dhe aroma për të prodhuar aerosol. Deri më tani, asnjë produkt me avull nuk është autorizuar për marketim nga FDA e SH.B.A. Sistemi IQOS është sistemi i parë dhe i vetëm i ngrohjes së duhanit i autorizuar në SH.B.A. si një Produkt Duhani me Rrezik të Modifikuar. FDA arriti në përfundimin se kalimi plotësisht në IQOS zvogëlon ekspozimin e trupit ndaj kimikateve të dëmshme ose potencialisht të dëmshme.


  Informacion i rëndësishëm: IQOS nuk është i padëmshëm. Ai çliron nikotinë, e cila krijon varësi.

  *Burimi: Studime 3-mujore të PMI mbi reduktimin e ekspozimit, të kryera në Japoni dhe SH.B.A. në kushtet të ngjashme me jetën reale. Këto studime matën ekspozimin ndaj 15 kimikateve të dëmshme dhe krahasuan nivelet e vërejtura tek duhanpirësit që kaluan në IQOS me nivelet e matura tek duhanpirësit që vazhduan të pinë cigare.

  Vendimet e FDA në SH.B.A., të cilat autorizojnë IQOS të tregtohet në SH.B.A. Së bashku me informacion mbi ekspozimin e reduktuar, na inkurajon të vazhdojmë misionin tonë për të zëvendësuar cigaren me produkte të bazuara në shkencë, pa tym, duke aplikuar praktikat tona të përgjegjshme të marketingut.

  Praktikat e marketingut të PMI duhet t'i përmbahen gjithmonë katër parimeve kryesore si vijon:
  1) Ne tregtojmë dhe shesim vetëm produktet tona tek duhanpirësit e rritur.
  2) Ne paralajmërojmë konsumatorët për efektet shëndetësore të produkteve tona.
  3) Marketingu ynë është i sinqertë, transparent dhe i saktë.
  4) Ne e respektojmë ligjin.

  Ky produkt nuk është i padëmshëm dhe përmban nikotinë, e cila krijon varësi. Të përdoret vetëm nga të rritur.