Heat not Burn Technology

Suport Pyetje të shpeshta Heat not Burn Technology
Suport Pyetje të shpeshta Heat not Burn Technology
Jo. Ndërsa konvertimi i plotë në IQOS paraqet më pak rrezik për shëndetin tuaj, IQOS nuk është i padëmshëm dhe çliron nikotinë, e cila krijon varësi. Opsioni më i mirë është të hiqni dorë nga duhanpirja dhe produktet e nikotinës. Sidoqoftë, konvertimi i plotë në IQOS është një zgjedhje më e mirë sesa vazhdimi i duhanpirjes.
Nikotina krijon varësi. Sidoqoftë, nuk është shkaku kryesor i sëmundjeve të lidhura me duhanpirjen. IQOS çliron nikotinë në një mënyrë të krahasueshme me cigaret. Studimet tona klinike tregojnë se sasia dhe niveli i nikotinës që absorbohet kur përdorni një fije duhani me IQOS është e krahasueshme me atë të pirjes së një cigareje.
Ne deklarojmë se IQOS lëshon mesatarisht 90-95% nivele më të ulëta të kimikateve të dëmshme në krahasim me cigaret. Përqindja (90-95%) i referohet reduktimit mesatar të niveleve të përbërësve të caktuar me përparësi për veprim nga organizatat e njohura të shëndetit publik si OBSH dhe FDA e SHBA, dhe të cilat gjenden në avujt e duhanit IQOS, kur krahasohen me tymin nga një cigare reference 3R4F. Përqindja e saktë e zvogëlimit varet nga lista specifike të cilës i referohet. Për këtë qëllim, ne mbledhim avujt e duhanit dhe tymin nën regjimin e pirjes së duhanit të makinës Health Canada Intense (55 ml vëllim i thithjes, kohëzgjatja e thithjes 2 sekonda, intervalet prej 30 sekonda) duke përdorur një krahasim në bazë të fijeve të duhanit. Llogaritjet e reduktimit të riskut përjashtojnë nikotinën.
Tërësia e provave përfshin të dhëna klinike të PMI (kemi kryer 10 studime klinike me mijëra pjesëmarrës në SH.B.A., Mbretërinë e Bashkuar, Japoni dhe Poloni), kimia e aerosolit dhe të dhëna nga 18 studime joklinike. Tërësia e provave tregon se konvertimi i plotë në IQOS, megjithëse nuk është i padëmshëm, paraqet më pak risk sesa vazhdimi i duhanprijes tradicionale.
Ne përdorim Financat ose vlerësimet e PMI-së, panelet e përdoruesve të IQOS-it dhe Studimin e Tregut PMI. Numri i përdoruesve të përgjithshëm që raportojmë u referohet përdoruesve të IQOS për të cilët fijet e duhanit me ngrohje të PMI përfaqësojnë të paktën 5% të konsumit të tyre të përditshëm të duhanit gjatë 7 ditëve të fundit, ndërsa numri i njerëzve që vlerësojmë se kanë lënë plotësisht duhanpirjen tradicionale i referohet përdoruesve të IQOS që kanë lënë plotësisht cigaren dhe për të cilët fijet e duhanit me ngrohje të PMI përfaqësojnë të paktën 70% të konsumit të tyre të nikotinës në 7 ditët e fundit.
Cigarja 3R4F është një cigare e krijuar në mënyrë të pavarur nga Universiteti i Kentucky në SHBA për qëllime kërkimore shkencore. Ajo është një krahasues që përdoret zakonisht në hulumtimet e duhanit, i cili lejon që të dhënat e një studimi të caktuar të krahasohen me ato të një studimi tjetër. Cigaret kërkimore 3R4F nuk janë të disponueshme për blerje nga konsumatorët.
Ky produkt nuk është i padëmshëm dhe përmban nikotinë, e cila krijon varësi. Të përdoret vetëm nga të rritur.