Regjistrimi & Profili im

Suport Pyetje të shpeshta Regjistrimi & Profili im
Suport Pyetje të shpeshta Regjistrimi & Profili im
Duke u regjistruar, ju do të keni mundësinë të njoftoheni të parët për produket IQOS dhe shërbimet, ftesat për të marrë pjesë në evente private dhe aktivitete, si prezantimi i produkteve të reja ose ulje dhe promocione të tjera, informacione mbi personalizimin e produktit dhe oferta e shërbime të veçanta, akses në përmbajtje dhe evente ekszkluzive, lajme dhe përditësime për pjesëmarrësit.
Ju mund të regjistroni paisjen tuaj IQOS™ duke plotësuar të gjitha fushat e detyrueshme në formularin e regjistrimit dhe duke pranuar Termat dhe Kushtet, ose në një nga zonat tona IQOS duke regjistruar paisjen me ndihmën e IQOS Sales Experts.