Shërbime & Riparime

Suport Pyetje të shpeshta Shërbime & Riparime
Suport Pyetje të shpeshta Shërbime & Riparime
Nëse pajisja juaj IQOS™ nuk po funksionon, thjesht performoni një reset (shikoni seksionin Suport).  Prapë nuk kishit fat? Ju lutem kontaktoni Kujdesin ndaj Klientit:
  • Me telefon: 08001515, E Hënë – E Shtunë 09:00 - 21:00, E Diel 10:00 – 18:00
  • Me e-mail: contact.al@iqos.com
    Kanale të tjera: “IQOS Albania” on Facebook ose pyet për ndihmë në zonën më të afërt IQOS™.
  • Po. Në rast mospërputhje të pajisjes IQOS, ju gëzoni të drejtën e garancisë ligjore në përputhje me legjislacionin Shqiptar.