Çfarë duhet të bëj nëse kapaku i karikuesit të xhepit nuk mbyllet?

Zgjidhja e problemeve të IQOS dhe çështjet e zakonshme.

Suport Pyetje të shpeshta Zgjidhja e problemeve Çfarë duhet të bëj nëse kapaku i karikuesit të xhepit nuk mbyllet?
Suport Pyetje të shpeshta Zgjidhja e problemeve Çfarë duhet të bëj nëse kapaku i karikuesit të xhepit nuk mbyllet?

Nëse kapaku i karikuesit të xhepit nuk mbyllet, ju lutemi ndiqni këto hapa për të kryer pastrimin për pajisjen tuaj:

• Përdorni gjithmonë mjetin dhe shkopinjtë origjinal të pastrimit IQOS

• Pastroni mbajtësen, kapakun e mbajtëses dhe lidhësit ndërmjet mbajtëses dhe karikuesit të xhepit

• Ndryshoni kapakun e mbajtësit çdo 6 muaj

• Shikoni udhëzimet për të mësuar se si ta pastroni pajisjen tuaj në faqen tonë të asistencës.

Ky produkt nuk është i padëmshëm dhe përmban nikotinë, e cila krijon varësi. Të përdoret vetëm nga të rritur.