IQOS përdoret për më pak kohë nga sa pritej ose vetëm për disa herë

Zgjidhja e problemeve të IQOS dhe çështjet e zakonshme.

Suport Pyetje të shpeshta Zgjidhja e problemeve IQOS përdoret për më pak kohë nga sa pritej ose vetëm për disa herë
Suport Pyetje të shpeshta Zgjidhja e problemeve IQOS përdoret për më pak kohë nga sa pritej ose vetëm për disa herë

Pajisja juaj IQOS është krijuar për t'ju ofruar përvoja që secila ka deri në 6 minuta dhe/ose 14 fryrje, cilado që të ndodhë e para. Ju mund të ndiqni këto hapa për t'u siguruar që po kënaqeni duke shijuar përvojën tuaj me IQOS:

 

• Lëreni pajisjen të nxehet për 20 sekonda në mënyrë që të mundësohet krijimi i aerosolit.

• Sigurohuni që të ketë intervale (koha) ndërmjet fryrjeve.

• Lëreni kohë ndërmjet fryrjeve i lejon Mbajtësit të ngrohë siç duhet duhanin dhe të gjenerojë aerosol.

• Kontrolloni nëse materiali harxhues nuk është përdorur aksidentalisht dy herë

 

Një pastrim i mirë i pajisjes gjithmonë ndihmon për të përfituar më të mirën nga përvoja juaj e IQOS: kontrolloni mënyrën tonë të videove në faAqen "Suport" për të mësuar më shumë.

Ky produkt nuk është i padëmshëm dhe përmban nikotinë, e cila krijon varësi. Të përdoret vetëm nga të rritur.