Gjirokastër

Gjirokastër

Tobacco Dori

Street "18 Shtatori"