16/04/2024

Extraordinary experiences with Together X!

All registered IQOS users that have interacted with IQOS brand during this year through MGM referral, accessory purchase, check ins in IQOS Zones, can log in their IQOS Club profile, and have the opportunity to retrieve the benefit and attend the "Olen Caesar & International Clandestine Orchestra" concert on 19th of April. 

But the surprises don't end there. 

Don't miss this opportunity to experience a symphony of pleasures at the Palace of Congresses. Visit the dedicated IQOS corner to discover the experiences reserved for you.

*Attention! The benefit is available in a limited number.

Follow us for the next events. 

Team IQOS

DISCOVER THE SPRING OFFER!
Read More.
Earth's Day in IQOS Boutique
Read More.
GIFT YOURSELF ANOTHER IQOS ILUMA DEVICE
Read More.
CHOOSE THE OFFER THAT SUITS YOU!
Read More.
Më shumë për të zbuluar me Shërbime dhe Privilegje
Kujdes tek i cili mund të mbështetesh.

Privilegje që ju frymëzojnë.
Kujdes tek i cili mund të mbështetesh
Zbuloni si të merrni më të mirën nga pajisja juaj me eskpertët tanë IQOS.
Shpërblimet e besnikërisë
Fitoni pikë nga ofertat, përmirësimet e pajisjes dhe programet tona.
Qëndro i qetë
Sigurim në rast aksidenti, zëvendësim i shpejtë dhe asistencë ndërkombëtare.