A mund të marr ende suport për Iil SOLID 2.0 edhe nëse ajo nuk shitet më?

Suport Pyetje të shpeshta lil SOLID EZ A mund të marr ende suport për Iil SOLID 2.0 edhe nëse ajo nuk shitet më?
Suport Pyetje të shpeshta lil SOLID EZ A mund të marr ende suport për Iil SOLID 2.0 edhe nëse ajo nuk shitet më?
Ky produkt nuk është i padëmshëm dhe përmban nikotinë, e cila krijon varësi. Të përdoret vetëm nga të rritur.