Çfarë duhet të bëj nëse nuk ka drita në pajisjen time Iil SOLID Ez gjatë karikimit?

Suport Pyetje të shpeshta lil SOLID EZ Çfarë duhet të bëj nëse nuk ka drita në pajisjen time Iil SOLID Ez gjatë karikimit?
Suport Pyetje të shpeshta lil SOLID EZ Çfarë duhet të bëj nëse nuk ka drita në pajisjen time Iil SOLID Ez gjatë karikimit?

Për një ngarkesë optimale, përdorni një kabëll ac Power Adaptor dhe Charging të furnizuar. Ju lutemi sigurohuni që të përdorni metodën e duhur të ngarkimit. Ne rekomandojmë ngarkimin vetëm me USB Cable dhe AC Power Adaptor projektuar për lil™ SOLID. Vetëm karikues 5V 2A do të mbështesin karikimin optimal.

Nëse përdorni lloje të tjera karikuesish, si karikues smartphone, karikues telefonash makinash ose banka portative të energjisë, mund të shkaktojë efikasitet të ulët të ngarkesës ose reduktim të jetëgjatësisë së baterisë.

Grimcat e huaja mund të shkaktojnë lidhje të dobët midis pajisjes dhe adaptuesit ac Power. Për të siguruar lidhjen midis lidhjeve USB, ju lutemi, sigurohuni që ato të jenë të pastra si në pajisje ashtu edhe në adaptuesin AC Power.

Ky produkt nuk është i padëmshëm dhe përmban nikotinë, e cila krijon varësi. Të përdoret vetëm nga të rritur.