Si të kontrolloj nëse Iil SOLID im është i karikuar?

Suport Pyetje të shpeshta lil SOLID EZ Si të kontrolloj nëse Iil SOLID im është i karikuar?
Suport Pyetje të shpeshta lil SOLID EZ Si të kontrolloj nëse Iil SOLID im është i karikuar?

Për të kontrolluar nivelin e ngarkesës së lil SOLID Ez, shtypni shkurt butonin ose lidhni pajisjen në një dalje energjie duke përdorur USB Cable dhe AC Power Adaptor të furnizuar.
 Drita LED e statusit do të tregojë nivelin aktual të ngarkesës së pajisjes suaj.
 
 Edhe pse pajisja Iil™ SOLID nuk kërkon një ngarkesë të plotë për të punuar, ne rekomandojmë ta karikojmë plotësisht atë përpara përdorimit të parë.

Ky produkt nuk është i padëmshëm dhe përmban nikotinë, e cila krijon varësi. Të përdoret vetëm nga të rritur.