Sa përdorime të njëpasnjëshme mund të kem me lil SOLID Ez?

Suport Pyetje të shpeshta lil SOLID EZ Sa përdorime të njëpasnjëshme mund të kem me lil SOLID Ez?
Suport Pyetje të shpeshta lil SOLID EZ Sa përdorime të njëpasnjëshme mund të kem me lil SOLID Ez?

Ju mund ta përdorni pajisjen deri në 3 herë rresht pa pritur kohë.
 
 Pas 3 përdorimeve të njëpasnjëshme (brenda 18 minutave) pajisja do të ftohet automatikisht. Të lutem prit. Do të duhen 3,5 minuta para se ta përdorësh përsëri.

Ky produkt nuk është i padëmshëm dhe përmban nikotinë, e cila krijon varësi. Të përdoret vetëm nga të rritur.