Si ta ndez pajisjen time IQOS ILUMA përpara përdorimit të parë?

Suport Pyetje të shpeshta IQOS ILUMA Si ta ndez pajisjen time IQOS ILUMA përpara përdorimit të parë?
Suport Pyetje të shpeshta IQOS ILUMA Si ta ndez pajisjen time IQOS ILUMA përpara përdorimit të parë?
Ndezja dhe karikimi i pajisjes.

Karikoni plotësisht IQOS ILUMA-n tuaj duke përdorur përshtatësin AC dhe kabllon e karikimit që vjen me të. Më pas, për të ndezur pajisjen tuaj, shtypni butonin në anë të karikuesit të xhepit për 4 sekonda. Për të kontrolluar statusin e baterisë së karikuesit të xhepit, nxirreni mbajtësen dhe shtypni butonin anësor të karikuesit të xhepit.
Ky produkt nuk është i padëmshëm dhe përmban nikotinë, e cila krijon varësi. Të përdoret vetëm nga të rritur.