A mund të përdor përshtatësin dhe kabllon e karikimit nga pajisjet e vjetra IQOS?

Suport Pyetje të shpeshta IQOS ILUMA A mund të përdor përshtatësin dhe kabllon e karikimit nga pajisjet e vjetra IQOS?
Suport Pyetje të shpeshta IQOS ILUMA A mund të përdor përshtatësin dhe kabllon e karikimit nga pajisjet e vjetra IQOS?
Ky produkt nuk është i padëmshëm dhe përmban nikotinë, e cila krijon varësi. Të përdoret vetëm nga të rritur.