Si ta karikoj IQOS ILUMA dhe sa kohë zgjat?

Suport Pyetje të shpeshta IQOS ILUMA Si ta karikoj IQOS ILUMA dhe sa kohë zgjat?
Suport Pyetje të shpeshta IQOS ILUMA Si ta karikoj IQOS ILUMA dhe sa kohë zgjat?
Karikimi i pajisjes është i shpejtë dhe i lehtë, por kujdes, është më e sigurt të përdorni përshtatësin dhe kabllon e karikimit të krijuar për IQOS ILUMA. Duhen rreth 135 minuta për të karikuar plotësisht karikuesin e xhepit dhe deri në 10 minuta për të karikuar plotësisht mbajtësin për herë të parë pas nxjerrjes nga kutia. Kohët e rimbushjes së mbajtësit janë:

• 1 min e 50 sek për 0-1 përdorime*
• 3 min e 25 sek për 1-2 përdorime*
• 5 min e 15 sek për 0-2 përdorime*
• 10 min e 5 sek për karikimin e parë pas nxjerrjes nga kutia*

*Ju lutem referohuni në seksionin e konsumit të baterisë.
Ky produkt nuk është i padëmshëm dhe përmban nikotinë, e cila krijon varësi. Të përdoret vetëm nga të rritur.