Çfarë kuptimi kanë dritat në pajisjen IQOS ILUMA?

Suport Pyetje të shpeshta IQOS ILUMA Çfarë kuptimi kanë dritat në pajisjen IQOS ILUMA?
Suport Pyetje të shpeshta IQOS ILUMA Çfarë kuptimi kanë dritat në pajisjen IQOS ILUMA?
Dritat e VERDHA pulsuese shfaqen në mbajtëse: Kjo do të thotë se bateria është në fund dhe mbajtësi duhet të karikohet. Karikimi është i shpejtë. Kohët e rimbushjes së mbajtësit të IQOS ILUMA janë:
• 1 min e 50 sek për 0-1 përdorime*
•3 min e 25 sek për 1-2 përdorime*
• 5 min e 15 sek për 0-2 përdorime*

*Ju lutem referohuni në seksionin e konsumit të baterisë.

Drita e KUQE pulsuese në mbajtës: Duhet ta vendosni mbajtësin në karikuesin e xhepit dhe ti bëni reset pajisjes

Dritat e BARDHA pulsojnë dy herë në mbajtës: Kjo tregon se IQOS ILUMA juaj është jashtë intervalit të temperaturës së funksionimit prej >0°c/<40°c.
Ky produkt nuk është i padëmshëm dhe përmban nikotinë, e cila krijon varësi. Të përdoret vetëm nga të rritur.