Pse nuk po karikohet karikuesi im i xhepit?

Zgjidhja e problemeve të IQOS dhe çështjet e zakonshme.

Suport Pyetje të shpeshta Zgjidhja e problemeve Pse nuk po karikohet karikuesi im i xhepit?
Suport Pyetje të shpeshta Zgjidhja e problemeve Pse nuk po karikohet karikuesi im i xhepit?

Nëse karikuesi juaj i xhepit nuk po karikohet, ka disa hapa që mund të ndiqni për të zgjidhur problemin e karikimit të IQOS dhe për të siguruar karikimin optimal për pajisjen tuaj: 

1) Kontrolloni hyrjen e kabllit të karikimit të pajisjes tuaj. Nëse ka ndonjë bllokim, hiqeni bllokimin duke fryrë lehtë nga një distancë.

2) Sigurohuni që ta keni futur karikuesin e xhepit në një prizë muri me një përshtatës rryme dhe kabllo që funksionon. Përdorni gjithmonë përshtatësin dhe kabllon zyrtar të rrymës IQOS, ato jozyrtare mund të ndërpresin karikimin.

3) Përmbahuni nga karikimi me laptop. Kjo gjithashtu mund të ndërpresë karikimin.

4) Pastroni kontaktet midis karikuesit të xhepit dhe mbajtësit.

5) Vendoseni mbajtësin përsëri brenda karikuesit të xhepit. Sigurohuni që ta vendosni saktë: lidhësi metalik i mbajtëses duhet të jetë në fund të karikuesit të xhepit. Ndërsa pajisja juaj është duke u ngarkuar, dritat do të pulsojnë. Ju lutemi vini re se shikimi i një drite në një pajisje të shkarkuar thellë mund të zgjasë deri në 20 minuta.

Nëse pas këtyre hapave pajisja juaj IQOS ende nuk po karikohet, shikoni Si të karikoni IQOS-in tuaj në faqen tonë të zgjidhjes së problemeve.

Ky produkt nuk është i padëmshëm dhe përmban nikotinë, e cila krijon varësi. Të përdoret vetëm nga të rritur.