Pse nuk po karikohet pajisja ime IQOS?

Zgjidhja e problemeve të IQOS dhe çështjet e zakonshme.

Suport Pyetje të shpeshta Zgjidhja e problemeve Pse nuk po karikohet pajisja ime IQOS?
Suport Pyetje të shpeshta Zgjidhja e problemeve Pse nuk po karikohet pajisja ime IQOS?

Nëse IQOS juaj nuk po karikohet, ka disa hapa që mund të ndiqni për të zgjidhur problemin e karikimit të IQOS dhe për të siguruar karikimin optimal për pajisjen tuaj:

 

1) Kontrolloni hyrjen e kabllit të karikimit të pajisjes tuaj. Nëse ka ndonjë bllokim, hiqeni bllokimin duke fryrë lehtë nga një distancë.

2) Sigurohuni që ta keni futur karikuesin e xhepit në një prizë muri me një përshtatës rryme dhe kabllo që funksionon. Përdorni gjithmonë përshtatësin dhe kabllon zyrtar të rrymës IQOS, ato jozyrtare mund të ndërpresin karikimin.

 

3) Mos kariko nga laptopi. Nëse e bën, kjo gjithashtu mund të ndërpresë karikimin. Ndërsa pajisja juaj është duke u ngarkuar, dritat do të pulsojnë. Ju lutemi vini re se një dritë në një pajisje të shkarkuar thellë mund të zgjasë deri në 20 minuta.

Nëse pas këtyre hapave pajisja juaj IQOS ende nuk po karikohet, mund të shikoni Si të karikoni videon tuaj IQOS në faqen tonë të zgjidhjes së problemeve për të mësuar më shumë rreth pajisjes tuaj dhe karikimit të saj.

Ky produkt nuk është i padëmshëm dhe përmban nikotinë, e cila krijon varësi. Të përdoret vetëm nga të rritur.