Çfarë duhet bërë për të shmangur thyerjen e tehut në të ardhmen?

Zgjidhja e problemeve të IQOS dhe çështjet e zakonshme.

Suport Pyetje të shpeshta Zgjidhja e problemeve Çfarë duhet bërë për të shmangur thyerjen e tehut në të ardhmen?
Suport Pyetje të shpeshta Zgjidhja e problemeve Çfarë duhet bërë për të shmangur thyerjen e tehut në të ardhmen?

Mund të ndodhin aksidente! Këtu janë disa këshilla për të shmangur thyerjen e tehut në të ardhmen:

• Mos ushtroni stres te tehut gjatë pastrimit të mbajtëses

• Asnjëherë mos e rrotulloni shkopin e duhanit në mbajtëse

• Shmangni futjen e gabuar të kapakut në mbajtës.

Shkoni kontrolloni faqen tonë të zgjidhjes së problemeve dhe seksionin e këshillave për të mësuar më shumë rreth pastrimit dhe materialeve harxhuese.

 

 

Ky produkt nuk është i padëmshëm dhe përmban nikotinë, e cila krijon varësi. Të përdoret vetëm nga të rritur.