Si të zëvendësoni një teh të thyer IQOS?

Zgjidhja e problemeve të IQOS dhe çështjet e zakonshme.

Suport Pyetje të shpeshta Zgjidhja e problemeve Si të zëvendësoni një teh të thyer IQOS?
Suport Pyetje të shpeshta Zgjidhja e problemeve Si të zëvendësoni një teh të thyer IQOS?
Ky produkt nuk është i padëmshëm dhe përmban nikotinë, e cila krijon varësi. Të përdoret vetëm nga të rritur.