Loading...
 Kthehu
IQOS 3 Multi - Zgjidhja e problemeve teknike

Le të provojmë hapat e mëposhtëm:

IQOS 3 MULTI operon në temperaturën ndërmjet 0° dhe 50° C (32° - 122° F). Nëse temperatura e ambientit është e ulët, provoni të ngrohni mbajtësin me duar për të paktën 1 minutë.
IQOS 3 Multi: temperatura e operimit
Mjafton të shtypni një herë butonin e pajisjes për të aktivizuar ngrohjen e tehut*. Sapo drita treguese të ndalojë së pulsuari, është gati për t'a shijuar. Më pas, bëni kujdes të mos e shtypni përsëri butonin e pajisjes sepse kjo mund të shkaktojë fikjen e tij.
*Proçesi i ngrohjes do të fillojë vetëm nëse kapaku i sipërm qëndron i hapur.
IQOS 3 Multi: shtypja e butonit per te ngrohur tehun
Bëjini reset pajisjes tuaj. Shtypni dhe mbani butonin e pajisjes tuaj të shtypur për 8 sekonda. Të gjitha dritat do të ndizen dhe do të pulsojnë për të treguar që pajisja është bërë reset.
IQOS 3 Multi: reset i pajisjes
Sigurohuni që pajisja juaj të jetë e ndezur*. Vendoseni në prize** për të pakten 20 minuta. Rekomandohet një karikim i plotë, i cili zgjat 75 minuta. * Shtypni një herë butonin dhe shikoni nëse ndizet drita. Nëse jo, shtypni dhe mbani butonin të shtypur përsëri, për 4 sekonda. ** Porta USB e Lap Top-it mund të mos ketë mjaftueshëm rryme për të karikuar karikuesin e xhepit nëse ai është plotësisht i pa karikuar.
IQOS 3 Multi: karikimi i pajisjes ne prize
Për më tepër suport: