Loading...
Provo IQOS pa pagese, para se t'a blini.
close
 Kthehu
IQOS 3 - Zgjidhja e problemeve teknike
Mbajtësi
Karikuesi i Xhepit

Le të provojmë hapat e mëposhtëm:

Kontrolloni për ndonjë dëmtim të mundshëm të kabëllit tuaj të karikimit. Nëse identifikoni ndonjë dëmtim, provoni një karikues të ri. Për një karikim optimal, pajisjet IQOS duhet të përdoren vetëm me kabëllin dhe përshtatësin e rrymës të autorizuar.
IQOS 3: kabllo i karikimit me USB C
Sigurohuni që karikuesi i xhepit të jetë i ndezur*. Vendoseni në prizë** për të paktën 20 minuta. Rekomandohet një karikim i plotë, i cili zgjat 2 orë.
* Shtypni një herë butonin e karikuesit të xhepit dhe shikoni nëse ndizet drita. Nëse jo, shtypni dhe mbani butonin të shtypur përsëri për 4 sekonda.
** Porta USB e Laptop-it mund të mos ketë mjaftueshëm rrymë për të karikuar karikuesin e xhepit nëse ai është plotësisht i pa karikuar.
IQOS 3: ndezja e karikuesit te xhepit
Bëjini reset karikuesit të xhepit. Shtypni dhe mbani butonin e karikuesit të xhepit të shtypur për 8 sekonda. Të gjitha dritat do të ndizen dhe do të pulsojnë për të treguar që pajisja është bërë reset.
IQOS 3: reset i karikuesit te xhepit
Përdorni shkopin e pastrimit IQOS për të pastruar konektorin e mbajtësit (pjesën e poshtme të pajisjes). Sigurohuni që ajo pjesë të jetë plotësisht e thatë. Vendoseni mbajtësin në karikuesin e xhepit (mos harroni që konektori magnetik i mbajtësit duhet të vendoset me kokën poshtë).
IQOS 3: shkopinjte e pastrimit
Për më tepër suport: