26/01/2023

Konkursi "IQOS Kiss" për një Shën Valentin të veçantë!

Këtë Shën Valentin, bëhuni pjesë e konkursit IQOS Kiss dhe konkuroni për të qenë një nga 3 fituesit e një çmimi të veçantë!

Për të marrë pjesë në Konkurs, ju duhet të jeni përdorues i IQOS mbi 18 vjeç. Ju duhet të dërgoni një tekst të shkurtër (maksimumi 3 fjali) nëpërmjet direct message në Instagramin tone iqos_al, duke përshkruar përvojën tuaj se si janë puthjet me IQOS. Ju mund të ndani historinë nga 1 shkurti deri më 9 shkurt.

Nëse historia juaj plotëson kërkesat e paraqitura në rregullat e konkursit më poshtë dhe zgjidhet si kandidate për votimin përfundimtar nga juria e Organizatorit, ju do të jeni një nga 10 kandidatët e përzgjedhur. Historia juaj do të botohet si një Instagram Story në llogarinë zyrtare iqos_al në Instagram, me një element sticker tap ku audienca mund të klikojë nëse i pëlqen historia juaj. Kjo do të konsiderohet si votim, i cili do të jetë aktiv gjatë 10 deri më 13 shkurt.

Pas përfundimit të votimit, 3 vendet e para me numrin më të lartë të votave (klikime të Instagram Sticker) do të shpallen si fitues në 14 shkurt. Fituesit do të kontaktohen nëpërmjet mesazhit direct message në Instagram dhe historia e tyre do të publikohet si një postim në profilin e Instagram.

Ju urojmë fat në këtë konkurs!

 

Konkursi i Ditës së Shën Valentinit "IQOS Kiss"

 

Ju lutemi lexoni rregullat e konkursit ("Rregullat e konkursit") me kujdes.

Duke hyrë në konkurs, siç është përcaktuar më poshtë, ju pranoni të lidheni me këto Rregulla.

 

Kushtet e përgjithshme

Organizuesi i konkursit

Këto Rregulla përmbajnë kushtet për pjesëmarrje në konkursin e çmimeve të quajtur "IQOS Kiss" (këtu pas kësaj: "Konkursi"), i cili organizohet në profilin zyrtar në Instagram të organizatorit të Konkursit: https://www.instagram.com/iqos_al/ tekst të mëtutjeshëm: "Profili Instagram");

Pjesëmarrja në Konkurs, pra regjistrimi, do të thotë pranimi automatik i këtyre Rregullave zyrtare të Konkursit. Personat pjesëmarrës në Konkurs janë referuar më poshtë si: "Pjesëmarrës" ose "Pjesëmarrësit".

Organizatori zyrtar i Konkursit është Philip Morris Albania shpk, me zyrat në Philip Morris Albania shpk

Rr. Murat Murati, Qendra Eurocol Kati I 1000 Tiranë (këtu pas kësaj: "Organizues").

 

Kushtet për pjesëmarrje në Konkurs: Individët mbi 18 vjeç që janë shtetas të Republikës së Shqipërisë, që banojnë në Republikën e Shqipërisë dhe që janë përdorues të pajisjeve IQOS mund të marrin pjesë në Konkurs. Që Pjesëmarrësi të sigurojë pjesëmarrjen në Konkurs, është e nevojshme t'i përgjigjet kërkesës së Konkursit - të dërgojë një tregim të shkurtër të përbërë maksimumi nga 3 fjali, duke shpjeguar përvojën e tyre se si janë puthjet me IQOS.

Pjesëmarrësi aplikon në Konkurs nëpërmjet një profili personal në Instagram, duke iu përgjigjur kërkesës së Konkursit. Në qoftë se ata përmbushin kushtet, ata do të hyjnë në garë për të fituar një çmim. Ato aplikime që janë në përputhje me kërkesat e Organizuesit, të cilat janë specifikuar në këto Rregulla të Konkursit, do të konsiderohen të vlefshme. Të gjitha materialet që nuk përputhen me Rregullat e Konkursit nuk do të konsiderohen për çmimin.

Për të marrë pjesë në Konkurs, Pjesëmarrësit duhet të dërgojnë një tekst të shkurtër (maksimumi 3 fjali) nëpërmjet mesazhit direkt në Instagram, duke përshkruar përvojën e tyre se si janë puthjet me IQOS. Nëse Organizatori zgjedh historinë e një Pjesëmarrësi si një nga kandidatët ose një nga 3 fituesit e çmimit, ky tekst do të botohet në Story, dhe në Feed është tregimi është fitues, i profilit të Organizatorit në Instagram, duke përmendur emrin e tij ose të saj, por pa e bërë tag Pjesëmarrësin. Duke marrë pjesë në Konkursin "IQOS Kiss", çdo Pjesëmarrës i jep të drejtën Organizatorit të përdorë të gjitha tekstet e marra me tregime të shkurtra të paraqitura gjatë Konkursit për qëllime të Konkursit, si dhe për çdo qëllim, në çfarëdo mënyre, dhe pa kufizime në kohë ose hapësirë për tregimin fitues, pa asnjë kompensim për Pjesëmarrësin që e paraqiti tekstin.

Në mënyrë që një histori të përputhet me Rregullat e Konkursit, ajo duhet të plotësojë kushtet e mëposhtme:

• Pa përmendur produktet e duhanit dhe/ose cigaret 

• Të mos përmbajnë asnjë mesazh fyes ose të papërshtatshëm

• Pa përmendur konsumin

Kriteri për zgjedhjen e kandidatëve është vendimi i jurisë së Organizatorit, i cili do të zgjedhë 10 historitë që ndjekin Rregullat e Konkursit të përmendura më sipër. 10 tekstet do të postohen në Instagram Story tonë dhe IG Highlight ku audienca mund të votojë historitë e tyre të preferuara nëpërmjet Instagram Sticker Taps. Tre tregimet më të pëlqyera do të zgjidhen si fituese.

Fituesit e çmimeve do të informohen nëpërmjet profilit të Organizuesit në Instagram duke dërguar një mesazh të drejtpërdrejtë në Instagram.

 

Kohëzgjatja e konkursit

Konkursi IQOS Kiss fillon nga 1 shkurti dhe zgjat deri në 13 shkurt. 
Pjesëmarrësit mund të dërgojnë historitë e tyre nëpërmjet mesazhit të drejtpërdrejtë nga 1 shkurti në 9 shkurt. 
Votimi do të nisë në 10 shkurt dhe do të zgjasë deri në 13 shkurt. 
Në 14 shkurt do të zbulohen tre fituesit. 

Fituesit do të kontaktohen nëpërmjet një mesazhi të drejtpërdrejtë në profilin e tyre në Instagram për të konfirmuar informacionin për dërgimin e çmimit. Në qoftë se, për ndonjë arsye, fituesi nuk e merr çmimin brenda 3 ditëve, e drejta për çmimin fitohet nga fituesi i rezervës.

 

Çmime

Çmimi është një paketë masazhi çift. Do të jepen gjithsej 3 fitues.

 

Përgjegjësia dhe përjashtimi i përgjegjësisë

Është përgjegjësia personale e Pjesëmarrësit të sigurohet që personat e paautorizuar të mos marrin pjesë në Konkurs duke përdorur profilin e tij në Instagram ose mesazhet e drejtpërdrejta, dhe Organizatori nuk mban asnjë përgjegjësi në lidhje me këtë. Organizatori nuk mban asnjë përgjegjësi ligjore në lidhje me mosmarrëveshjet e mundshme që mund të dalin nga e drejta e autorit dhe të drejtat e përdoruesit. Organizatori nuk mban përgjegjësi për dështimin ose paaftësinë për të dorëzuar çmimin për shkak të mangësive/gabimeve në të dhënat e siguruara nga Pjesëmarrësi (p.sh. emri i gabuar, ose të dhëna të tjera) ose për dëmet që rezultojnë nga këto arsye. Duke pranuar kushtet, Pjesëmarrësi është i vetëdijshëm se përmbajtja, mundësia, shpejtësia e transmetimit të mesazheve, të dhënave dhe përgjigjeve varen nga aftësitë teknike të ofruesit, dhe kështu këto elemente mund të ndikohen negativisht nga ngarkesa e rrjetit, dhe faktorë të tjerë, të cilët janë përtej kontrollit të Organizuesit, të tilla si (jo dhe ekskluzivisht) ngjeshja e rrjetit,  mbulimin, gabimet e lidhjes si dhe mbajtjen e një lidhjeje të sigurtë online.

 

Informacione të tjera

Pjesëmarrësit në konkurrimin e çmimeve në mënyrë të shprehur dhe të parevokueshme konfirmojnë se janë mbajtësit e vetëm të të gjitha të drejtave të autorit [morale dhe pronës] në tekstet që paraqesin për pjesëmarrje në Konkurs. Përveç kësaj, Pjesëmarrësit në Konkurs autorizojnë Organizuesin të komunikojë publikisht tekstet e paraqitura pa pagesë dhe/ose t'i përdorë ato në një mënyrë tjetër të përshtatshme dhe/ose t'i ndryshojë ato, të gjitha këto me qëllim të realizimin e këtij Konkursi. Informacioni i komunikuar nga Pjesëmarrësi përdoret nga Organizuesi me qëllim të marrjes në kontakt me çmimet, ekskluzivisht në përputhje me Rregullat e Konkursit.

Nëse lind ndonjë pyetje ose problem në lidhje me Konkursin, informacione shtesë mund të kërkohen në adresën e e-mailit contact.al@iqos.com. Organizatori kryesisht dëshiron të zgjidhë mosmarrëveshjet e mundshme me Pjesëmarrësit në mënyrë paqësore. Ligji i Republikës së Shqipërisë është i zbatueshëm në zbatimin e Rregullave të Konkursit të lartpërmendur. Në rast të një mosmarrëveshjeje që palët nuk mund ta zgjidhin paqësisht, ato pranojnë juridiksionin e gjykatës kompetente në Tiranë.

 

Administrimi dhe mbrojtja e të dhënave personale - Informacion mbi mbrojtjen e të dhënave personale

Me qëllim të kontaktit, shpalljes së fituesit dhe dhënies së çmimit, Organizatori do të mbledhë të dhënat personale të mëposhtme të fituesit: emrin e parë dhe të fundit, adresën dhe numrin e telefonit të Pjesëmarrësit, si dhe tekstin e publikuar me qëllim të pjesëmarrjes në Konkurs, i cili është subjekt i pjesëmarrjes në Konkurs,   dhe që nuk është dhe nuk përmban të dhëna personale në vetvete. Organizuesi do të kryejë operacionet e mëposhtme të përpunimit të të dhënave personale: mbledhjen, regjistrimin, përdorimin, ruajtjen dhe zbulimin.

Organizatori do të përpunojë të dhënat personale të përmendura ekskluzivisht me qëllim të përmbushjes së detyrimeve të saj ligjore për t'u dhënë çmime fituesve të konkursit të çmimit, si dhe për botimin e teksteve fituese pas përfundimit të Konkursit.

ZGJIDHNI OFERTËN QË JU PËRSHTATET!
Lexo më shumë.
FOR THE LOVE OF CONNECTIONS
Lexo më shumë.
Një javë surprizash në butikun IQOS
Lexo më shumë.
Zbulo Yjet e IQOS
Lexo më shumë.
Më shumë për të zbuluar me Shërbime dhe Privilegje
Kujdes tek i cili mund të mbështetesh.

Privilegje që ju frymëzojnë.
Kujdes tek i cili mund të mbështetesh
Zbuloni si të merrni më të mirën nga pajisja juaj me eskpertët tanë IQOS.
Shpërblimet e besnikërisë
Fitoni pikë nga ofertat, përmirësimet e pajisjes dhe programet tona.
Qëndro i qetë
Sigurim në rast aksidenti, zëvendësim i shpejtë dhe asistencë ndërkombëtare.