Hapat e parë me lil SOLID Ez

Mësoni gjithçka rreth fillimit me pajisje tuaj lil SOLID Ez: Si të përdorni, karikoni dhe pastroni pajisjen tuaj siç duhet, si dhe këshilla për përvojën më të mirë të mundshme.

Si të përdorni lil SOLID Ez

1. Sigurohuni që pajisja të jetë e ndezur duke shtypur butonin shpejt dhe në të njëjtën kohë mund të kontrolloni nivelin e baterisë.


2. Fillimisht hapni kapakun në pjesën e sipërme. Vendosni fijen e duhanit me pjesën e filtrit të drejtuar nga lart.


Ndizeni lil SOLID Ez, duke shtypur butonin ON/OFF për 2 sekonda derisa të ndjeni një dridhje.

Pajisja do të nxehet paraprakisht, ndërsa drita do të mbyllë akullin blu për deri në 25 sekonda.


3.Mbani butonin shtypur për 2 sekonda derisa pajisja të dridhet. Pajisja do të kryej procesin e para-ngrohjes ndërkohë që drita LED e statusit do të pulsojë në ngjyrë bojëqielli për 25 sekonda. Kur procesi i para-ngrohjes përfundon, dritat bojëqielli e statusit ndizet dhe në të njëjtën kohë pajisja do të dridhet për të treguar se pajisja është gati për t’u përdorur.


4.Çdo eksperiencë zgjat 5 minuta ose 14 thithje cilado vjen e para. Për të sinjalizuar 30 sekondat e fundit të përdorimit ose 3 thithjet e fundit, cilado vjen e para, pajisja do të vibrojë një herë dhe drita e statusit do të pulsojë në bojëqielli deri në fund të sesionit.


5.Pasi eksperienca juaj ka përfunduar, për të hequr fijen e duhanit me ngrohje rrotullojeni fijen e duhanit në një drejtim 3 herë ose më shumë.


Shikoni tutorialin për të mësuar më shumë se si të përdorni lil tuaj SOLID Ez.

Si të karikoni pajisjen tuaj lil SOLID Ez

Ju mund të ndiqni këto hapa të thjeshtë për të kuptuar nivelin e baterisë së pajisjes:


1.Ndërkohë që karikohet, statusi LED pulson, dhe ngjyra e statusit LED tregon nivelin e baterisë.

2.Kur karikohet, drita bëhet blu e fortë.

3.Nëse drita pulson në ngjyrë blu, niveli i baterisë suaj është midis 100-75%.

4. Nëse drita pulson në ngjyrë bojëqielli, niveli juaj i baterisë është midis 75-35% - ju ende keni pak bateri të mbetur.

5. Nëse drita pulson në portokalli, niveli i baterisë suaj është midis 35-1% - ju duhet të karikoni pajisjen tuaj.

6. Nëse drita pulson në të kuqe,bateria juaj ka mbaruar dhe ju duhet të karikoni pajisjen.


Shikoni tutorialin për të mësuar më shumë se si të karikoni pajisjen tuaj lil SOLID Ez.

Si të pastroni pajisjen tuaj lil SOLID Ez

Ndiqni këto hapa për të pastruar pajisjen tuaj lil SOLID Ez për një eksperiencë sa më të mirë:


1. Gjithmonë fikeni pajisjen përpara se ta pastroni. Pas përdorimit të fundit lëreni të ftohet.

2.Hap pastruesin e dyfishtë nga ana e fshirësit.

3.Përdor fshirësin për të pastruar gjilpërën ngrohëse.

4.Hap pastruesin e dyfishtë nga ana e furçës.

5.Përdor furçën për të pastruar pjesën e brendshme.


Pastro pajisjen tënde pas çdo 20 eksperiencash për një eksperiencë optimale.


Mund të përdoret edhe metoda e pastrimit me nxehtësi.

1. Shtyp me shpejtësi 5 herë butonin.

2. Drita do të pulsojë në ngjyrë portokalli për 90 sekonda

3.Kur pastrimi përfundon, drita fiket.


Shikoni tutorialin për të mësuar më shumë se si të pastroni lilin tuaj SOLID Ez.

Keni pyetje?

Gjeni përgjigjet në Pyetje të shpeshta

Kjo s'është e gjitha. Ka informacione më të dobishme në udhëzuesin tonë të përdoruesit lil SOLID Ez.
lil SOLID Ez User Guide do t'ju lejojë të kuptoni më thellë për mënyrën se si funksionon pajisja juaj dhe si ta përdorni atë.
lil SOLID Ez
Ky produkt nuk është i padëmshëm dhe përmban nikotinë, e cila krijon varësi. Të përdoret vetëm nga të rritur.