Lushnjë

Lushnjë

Minimarket Zelo

Rruga "Vedut Dekollari"

Tobacco Shop Gerald

Rruga "Misto Mame"