Durrës Tobacco Xheraku

Tobacco Xheraku

Detajet e dyqanit

Rruga e "Lalezit", Zona Kadastrale

  • 08001515
  • Lloji

    Bli pajisje, Ndërro pajisjen

Orari i punës

    09:00-22:00