Përmet Cuke Shtepi Pritese

Cuke Shtepi Pritese

Detajet e dyqanit

Rruga "Odise Paskali"

  • 08001515
  • Lloji

    Bli pajisje, Ndërro pajisjen

Orari i punës

    09:00-14:30 / 16:00-22:00