Tiranë Tobacco Shop Pashollari

Tobacco Shop Pashollari

Detajet e dyqanit

Rruga Gjin Bue Shpata

  • 08001515
  • Lloji

    Pika me Shkopinj Pastrues

Orari i punës

    07:00-21:00