Tiranë Tobacco Shop Hoxha

Tobacco Shop Hoxha

Detajet e dyqanit

Rruga Viktor Eftemiu

  • 08001515
  • Lloji

    Pika me Shkopinj Pastrues

Orari i punës

    08:00 - 17:30