Loading...
*
*
*
close

Krahasoni pajisjet IQOS

Karakteristikat
7,000 Lekë
4,500 Lekë
Ngjyrat bazë
Përshkrim i sistemit
Dizajni dhe karakteristikat

*Brenda temperaturës optimale të funksionimit

**Mesatarisht koha e karikimit të mbajtësit IQOS 3 DUO është 1 min e 50 sek për përdorimet 0-1, 3 min e 25 sek për përdorimet 1-2, 5 min 15 sek për përdorimet 0-2. Karikimi fillestar i plotë i mbajtësit IQOS 3 DUO zgjat 10 min e 05 sek. Koha e karikimit të mbajtësit varet nga kushtet e përdorimit, siç është cikli i jetëgjatësisë së baterisë, kushtet mjedisore [klimatike] dhe mënyra e përdorimit të pajisjes.

Karakteristikat
pajisja iqos
7,000 Lekë
pajisja iqos
4,500 Lekë
Ngjyrat bazë
Përshkrim i sistemit
Dizajni dhe karakteristikat

*Brenda temperaturës optimale të funksionimit

**Mesatarisht koha e karikimit të mbajtësit IQOS 3 DUO është 1 min e 50 sek për përdorimet 0-1, 3 min e 25 sek për përdorimet 1-2, 5 min 15 sek për përdorimet 0-2. Karikimi fillestar i plotë i mbajtësit IQOS 3 DUO zgjat 10 min e 05 sek. Koha e karikimit të mbajtësit varet nga kushtet e përdorimit, siç është cikli i jetëgjatësisë së baterisë, kushtet mjedisore [klimatike] dhe mënyra e përdorimit të pajisjes.