Loading...
IQOS_2_4_PLUS_dual_charging_white.png
IQOS_2_4_Plus_charging dock.png
IQOS_2_4_Plus_dual_charging_dock.png
IQOS_2_4_PLUS_dual_charging_white.png
IQOS_2_4_Plus_charging dock.png
IQOS_2_4_Plus_dual_charging_dock.png

Karikues IQOS për dy pajisje

Karikues IQOS për dy pajisje
Reset
*
Karikues IQOS për dy pajisje është perfekt për karikim të shumëfishtë të pajisjeve IQOS. Sapo të mbërrini në shtëpi, vendosini pajisjet tuaj IQOS në karikim dhe lërini ato të karikohen, ndërkohë që ju çtendoseni nga dita.