lil SOLID 2.0 - Pastruesi i dyfishtë

lil SOLID Cleaning Tool Black

250 L

1
Mbani pastër pajisjen tuaj lil SOLID - Përdorni pastruesin e dyfishtë pas 20 eksperiencash për të marrë më të mirën nga pajisja juaj.

lil SOLID 2.0 - Pastruesi i dyfishtë