Loading...
IQOS_USB_Cable.png
IQOS_USB_CABLE.png
IQOS_USB_Cable.png
IQOS_USB_CABLE.png

Kabëll USB IQOS

Kabëll USB
Reset
*
Kabëlli USB është një domosdosshmeri - sigurohuni të keni me vete kabëllin tuaj USB për karikim të lehtë të IQOS 3 kur jeni në lëvizje.