Loading...
IQOS_2_4_Plus_charging_dock.png
IQOS_2_4_Plus_Single_Charging_Dock_White.png
IQOS_2_4_plus_single_charging_dock.png
IQOS_2_4_Plus_Charging_dock_white.png
IQOS_2_4_Plus_charging_dock.png
IQOS_2_4_Plus_Single_Charging_Dock_White.png
IQOS_2_4_plus_single_charging_dock.png
IQOS_2_4_Plus_Charging_dock_white.png

Karikuesi IQOS për një pajisje

Karikuesi IQOS për një pajisje
Reset
*
Pajisjet e karikimit janë dizenjuar qe ju të jeni gjithmonë gati për ditën tuaj të punës. Vendoseni karikuesin IQOS për një pajisje mbi tryezen tuaj të punës dhe mund të karikoni deri në dy pajisje ndërkohë që përfundoni punen tuaj.