Tiranë Tobacco Shop Kalaja

Tobacco Shop Kalaja

Store details

Shëtitorja Murat Toptani, Kalaja e Tiranës

Working hours

    8:30 - 23:00